Arja Lemmetyinen on Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkija, Vuoden Tiedeviestijäksi valittiin Pauliina Tuomi

Palkitut julkistettiin TiedeAreena-yleisötapahtumassa perjantaina 24.9.2021.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön yliopistotutkija, dosentti, KTT Arja Lemmetyinen on valittu Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkijaksi. Valinnan teki Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä yliopistokeskuksen yksiköiden ehdotusten pohjalta. Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä on valinnut Vuoden tutkijan vuodesta 2006 lähtien.

Vuoden tutkijan valinnassa painotettiin tänä vuonna pitkäjänteistä tutkijan uraa, monipuolista osallistumista tutkimukseen liittyviin erilaisiin tieteellisiin ja hallinnollisiin taustatehtäviin sekä aktiivisuutta Porin yliopistokeskuksen toiminnassa.

Lemmetyisen pitkäjänteinen julkaisevan tutkijan ura on alkanut vuonna 1999 tieteellisistä konferensseista.
Hän on tutkinut erityisesti matkailun ja luovan talouden verkostojen hallintaa, arvon yhteisluontia verkostoissa sekä paikkabrändiä ja kestävää kehitystä. Hän on ollut mukana järjestämässä useita tieteellisiä konferensseja Suomessa ja ulkomailla sekä toiminut yli 20 vuoden ajan kansainvälisten ja kotimaisten konferenssien sessioiden puheenjohtajana ja kommentoijana. Lemmetyinen on ollut Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtoryhmän jäsen vuosina 2009-2018 sekä Tutkimuksen kehittämisryhmän jäsen vuodesta 2019 lähtien.

Lemmetyinen on ollut vuodesta 2009 lähtien mukana useissa Porin yliopistokeskuksen tutkimusryhmissä ja -hankkeissa yli tieteenalojen ja yksiköiden rajojen. Hän on toiminut Satakuntaliiton Matkailu- ja kulttuurifoorumeissa ja on Turun Matkailuakatemian perustajajäsen vuodesta 2004 sekä sen ensimmäinen puheenjohtaja.

Tutkijatohtori Pauliina Tuomi palkittiin Vuoden tiedeviestijä -palkinnolla

Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmä valitsi Vuoden tiedeviestijäksi tutkijatohtori, FT Pauliina Tuomen Tampereen yliopiston Porin yksiköstä. Valinta tehtiin viestintäryhmän jäsenten ehdotusten pohjalta.

Pauliina Tuomen erityiseksi ansioksi katsottiin se, miten hän on ollut aktiivinen ja ahkera tuomaan tutkimustaan tutuksi eri medioissa. Tuomi on yhteiskunnallisesti katsoen varsin marginaalisesta tutkimusaiheestaan (provokatiivinen media ja tosi-tv-tuotannot) huolimatta onnistunut aktivoimaan valtakunnan tason keskustelua nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin trendeistä ja arvoista. Tuomi on päässyt hyvin esille valtakunnan eri medioissa, minkä lisäksi hän näkyy tutkijana myös paikallisesti: hän kirjoittaa Yliö-tekstejä Satakunnan Kansaan ja muistaa aina mainita, että on porilainen.

Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmä on valinnut Vuoden tiedeviestijän vuodesta 2016 lähtien.

Akateeminen karhu -tiedekilpailun voitto jälleen lukion kuvataiteen diplomityölle

Lukiolaisille suunnatun Akateeminen karhu -tiedekilpailun voittajaksi julistettiin Porin
lukion oppilas Marlene Laaksonen. Hän osallistui kilpailuun kuvataiteen diplomityöllään ”Rahan kahleissa”.

Laaksosen työ edustaa kriittistä otetta kuvantekemiseen tarttuen yhteiskunnallisesti puhuttavaan aiheeseen - rahan valtaan ja vaikutukseen. Työ on ajatuksellisesti kypsä. Vaikka kilpajuoksu rikastumista kohti ei ole teemana uusi, aiheen problematisoiva pureskelu edellyttää medialukutaitoa ja pukeminen maalaukselliseksi kuviksi puraisevan ironisoivaa otetta.

- Tekijä päätyy yllättävästi esittämään niin rahan kuin sen riiputtaman uhrin maskuliinisena. Juuri aiheen monipuolinen kypsyttely tekee Laaksosen työstä kiinnostavan, sanoo kilpailutyöt arvioinut tutkija, TaT Katriina Heljakka Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmasta.

Porin yliopistokeskuksen Akateeminen karhu -tiedekilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta
kiinnostuneita nuoria ja tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä. Kilpailutyö voi olla esimerkiksi
keksintö, essee tai humanistisesti painottunut tutkimustyö, taiteellinen työ tai näyttely. Kilpailu on
järjestetty vuodesta 2008 lähtien.

Lisätietoja:
Anne Erkkilä-Välimäki, erityisasiantuntija
Tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtaja, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
anne.erkkila-valimaki(at)utu.fi
p. 040 592 4931

Miina Yliluoma, koordinaattori
Viestintäryhmän puheenjohtaja, Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma(at)ucpori.fi
p. 040 826 2889