HYBRIDI-hankkeen tilaisuudessa aiheena arvot toiminnan ja asiakkaiden päätöksenteon lähtökohtana

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan arvoista toiminnan ja asiakkaiden päätöksenteon lähtökohtana!

Miten arvolatautunut toimintaympäristö vaikuttaa asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden, median ja muiden sidosryhmien ajatuksiin yrityksestä? Miten viestiä arvoista ja vastuullisuudesta uskottavasti?

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Oulun yliopiston MicroENTRE tutkimusryhmän HYBRIDI-hanke järjestää torstaina 31.3. klo 8.30-10.30 maksuttoman tilaisuuden aiheesta Arvot toiminnan ja asiakkaiden päätösten lähtökohtana.

Arvot ovat merkityksellisinä pitämiämme asioita, jotka ohjaavat toimintaamme. Ukrainan sota pakottaa niin kansalaiset kuin yrityksetkin miettimään arvoja uudesta näkökulmasta. Arvot vaikuttavat myös yritysten toimintaan, ja siksi on mielenkiintoista käydä keskustelua arvoista ja niiden merkityksestä liiketoiminnassa.

Tilaisuudessa keskusteluun arvoista johdattaa viestintä- ja arvovalmentaja Jukka Saksi, ja paikallista yritysnäkökulmaa aiheeseen tuo brändi- ja viestintäjohtaja Anne Ekberg Fiblon Oy:stä.

Asiantuntijapuheenvuoroissa ja keskustelussa tuodaan myös esiin esimerkkejä arvojen vaikutuksista asiakkaisiin ja kumppanuuksiin sekä vinkkejä arvojen hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Tilaisuuteen voit osallistua paikan päällä Porin yliopistokeskuksessa tai etäyhteyden kautta.

Kokemuksemme mukaan suomalaiset yritykset toimivat lähtökohtaisesti hyvin vastuullisesti. Näin ollen yhä tärkeämpään rooliin nouseekin vastuullisuudesta viestiminen, ja sen tuominen osaksi yrityksen brändin rakentamista ja markkinointia. Vastuullisuuteen panostamisen nähdäänkin tulevaisuudessa muun muassa lisäävän yrityksen hyvää mainetta, parantavan asiakastyytyväisyyttä, lisäävän yrityksen houkuttelevuutta työantajana, turvaavan osaltaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja auttavan menestymään kilpailussa.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Oulun yliopiston MicroENTRE tutkimusryhmän HYBRIDI-hanke tarjoaa tilaisuuksia ja valmennusta vastuullisuusosaamisen kehittämiseen satakuntalaisille yksinyrittäjille, mikro- ja pienille yrityksille. Toiminnan tavoitteena on tukea satakuntalaisia yrityksiä vastuullisuuden kehittämisessä samalla luoden mahdollisuuksia yritysten verkostoitumiseen. Yritysvastuullisuuden merkitys ja siihen liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmiksi kansalaisten ja asiakkaiden keskuudessa, ja niillä on yhä suurempi vaikutus yrityksen menestykseen ja lopulta taloudelliseen tulokseen. Vastuullisuus käsittää kolme isoa aihealuetta: sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen vastuu.

Tutustu hankkeen toimintaan verkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan 31.3.2022 tilaisuuteen!

Lisätietoja:
Projektitutkija Riikka Franzén
riikka.franzen(at)utu.fi

Projektitutkija Tanja Lepistö
tanja.lepisto(at)utu.fi

Projektitukija Sari Liikala
sari.liikala(at)oulu.fi