ASTe-hanke kehitti uusia väyliä opiskelijoiden ja työelämän väliseen yhteistyöhön

ASTe -hankkeessa törmäytettiin työnantajia ja opiskelijoita erilaisissa tilaisuuksissa.

Porin yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuodesta 2018 toiminut ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) -hanke on tulossa päätökseensä. Mitä 1,5 vuoden aikana saatiin aikaan, entä miten toiminta jatkuu tästä eteenpäin?

ASTe-hankkeen tavoitteina on ollut kehittää toimintamalli opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja työllistymisen tueksi sekä lisätä työelämän edustajien tietämystä Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta. Kehittämistyö on kohdistunut Satakuntaan ja erityisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoille. Toiminnassa ovat painottuneet käytännönläheisyys, monitieteisyys ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus.

Hankkeen aikana opiskelijoita ja työelämän edustajia on tuotu yhteen noin 20 eri tilaisuudessa, kuten ensimmäistä kertaa järjestetyssä Satahyvää-tutkimuspäivässä, lukuisissa asiantuntijaseminaareissa ja organisaatiovierailuilla. Tapahtumat ovat keränneet yhteensä yli 500 osallistujaa useammasta kuin 50 organisaatiosta. Kohtaamisten seurauksena on virinnyt konkreettista yhteistyötä, minkä lisäksi mukana olleiden työelämän edustajien kiinnostus yhteistoimintaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kanssa on lisääntynyt.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen konkreettisista sovelluksista on viestitty muun muassa asiantuntijapuheenvuoroissa, hankkeen blogissa ja erillisessä raportissa. Tietoa on välitetty myös kokoamalla temaattisiin julkaisuihin opinnäytetöitä kaikista Porin yliopistokeskuksessa toimivista koulutusohjelmista. Lisäksi hankkeessa on toteutettu koulutuksia ja materiaaleja, jotka tukevat UCPorin opiskelijoita oman osaamisensa tunnistamisessa ja siitä viestimisessä. Niin ikään ASTe-hankkeessa järjestettiin ensimmäinen korkeasti koulutettujen työelämäpäivä, jossa Porin yliopistokeskuksen alumnit eri aloilta kertoivat koulutuspoluistaan ja työuristaan Satakunnassa.

ASTe-hankkeen aikana löydettiin hyviä toimintamuotoja opiskeluaikaisten työelämäyhteyksien luomiseksi ja vahvistamiseksi. Hankkeen lopussa ne konseptoitiin UCPori Career & Coaching (C&C) -ohjelmaksi ja verkkoalustaksi, jota Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö kehittää edelleen koko yliopistokeskuksen yhteiseksi työelämäyhteistyön ja urasuunnittelun tueksi. UCPori C&C -mentoriohjelma sekä speed networking -verkostoitumistilaisuudet tulevatkin yhdistämään opiskelijoita ja työnantajia tulevina lukuvuosina. Myös satakuntalaisten akateemisten asiantuntijoiden uratarinoihin pääsee jatkossa tutustumaan uudella C&C-verkkoalustalla.

Lisätietoja hankkeen blogissa.