Dark play -hanke selvittää kyselyn avulla tavallisen kuluttajan suhtautumista median viihteellistymiseen

Hankkeen ja kyselyn yhteistyökumppanina toimii Yle Pori. Hanke toteutetaan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa Porin yliopistokeskuksessa.

Turun yliopiston Pori Laboratory of Play (PLoP) -työryhmä on julkaissut sähköisen kyselyn, jossa selvitetään tavallisen kuluttajan suhtautumista median viihteellistymiseen.

Kysely on osa Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan maakuntarahaston rahoittamaa Dark Play – synkkä leikki -kärkihanketta, jossa tarkastellaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan viihteellistymisen muotoja. Tarkoituksena on tutkia erityisesti sitä, miten viihteellistyminen on vaikuttanut yhteiskunnan normeihin, arvokäsityksiin ja valtarakenteisiin.

Hankkeen ja kyselyn yhteistyökumppanina Satakunnassa toimii Yle Pori. Kysely on auki 14.11.2022 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja hankkeen piirissä tehdyistä julkaisuista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Kyselyssä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kyselyn tuloksista raportoidaan tutkimuksissa, esityksissä sekä mediassa.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa Porin yliopistokeskuksessa.

Lisätietoja:
Hankkeen johtaja, FT, tutkijatohtori Pauliina Tuomi
pauliina.tuomi@utu.fi