FORE UCPori tuo yhteen tutkijat ja eteenpäinpyrkivät, kasvuhaluiset satakuntalaiset yritykset

Porin yliopistokeskuksessa käynnistyy uudenlainen yritysyhteistyöverkosto. FORE UCPori on oppimisyhteisö, jossa alueen yritykset ja yliopistokeskus tekevät toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

FORE UCPori -verkoston tavoitteena on tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen tavalla, joka vaikuttaa positiivisesti sekä yritysten että alueen kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen.

Toimintaa johtaa yliopistojen avainhenkilöistä ja Satakunnan alueen yritysjohtajista koottu Advisory board, jonka puheenjohtajana toimii rehtori emeritus Kalervo Väänänen Turun yliopistosta.

- Tutkimusyhteistyö yliopistojen kanssa on elinkeinoelämälle tärkeä keino etsiä yhdessä ratkaisuja liiketoiminnan pitkän tähtäimen haasteisiin. FORE UCPoriin rakentuu vuorovaikutusmekanismi, jolla Porin yliopistokeskus ja alueen yritykset voivat käydä pitkäjänteistä keskustelua ja löytää teemoja, joihin halutaan yhdessä rakentaa osaamista. FORE UCPorin kautta yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää Porin yliopistokeskuksessa toimivien kahden yliopiston, Tampereen ja Turun yliopiston, koko osaajayhteisön asiantuntemusta, tiivistää projektijohtaja Katariina Yrjönkoski FORE UCPorin ydinajatuksia.

​​Huominen haastaa meitä olemaan fiksumpia ja reagoimaan muutoksiin yhä nopeammin. Uskomme, että älykkäimmät ratkaisut tehdään yhdessä, tutkittuun tietoon perustuen.

Lisätietoja:
projektijohtaja Katariina Yrjönkoski
katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi, p. 040 359 4643

Lue lisää: fore.ucpori.fi