Hyvinkö Pyyhkii -tutkimus selvitti Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden arjen sujumista

Opiskelijat kiittelivät Porin edullista hintatasoa, asuntojen saatavuutta sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Parannettavaa löydettiin sivuainevalikoimasta ja kansallisen opiskelijayhteisön arvostuksesta.

Hyvinkö Pyyhkii? -kyselytutkimuksen tarkoituksena oli syventyä Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvointiin ja heidän opiskeluunsa liittyviin tekijöihin.


Tutkimus toteutettiin osana viiden vuoden välein tapahtuvaa laajempaa hyvinvointitarkastelua, ja se toimii jatkona vuonna 2017 toteutetulle "Hyvinkö pyyhkii" -tutkimukselle.


Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä käynnisti selvitystyönv uonna 2022. Tutkimuksen toteuttajaksi valittiin Porin yliopistokeskuksen opiskelija Sami Lampola. Hyvinvointityöryhmä HYRRÄ toimi tutkimuksen ohjausryhmänä.


Lue tutkimus
TÄÄLTÄ