ICT4LC-hanke kehitti helpon ja nopean itsearviointisivuston pk-yritysten ICT:n energiatehokkuuden arviointiin

Sivustolla yritykset ja organisaatiot voivat luottamuksellisesti ja ilmaiseksi arvioida toiminnassaan käyttämäänsä ICT:tä vastuullisuuden, energia­tehokkuuden ja aiheuttamansa hiilijalanjäljen osalta.

Tampereen yliopiston Porin yksikön pitkän linjan Green-ICT-osaaminen tiivistyy vuonna 2020 erityisesti pk-yrityksille sekä erityyppisille organisaatioille suunnatulla itsearviointi­sivustolla.

Yrityksillä ja organisaatioilla on sivustolla mahdollisuus arvioida luottamuksellisesti ja ilmaiseksi toiminnassaan käyttämäänsä ICT:tä vastuullisuuden, energia­tehokkuuden ja aiheuttamansa hiilijalanjäljen osalta. Sivusto sisältää itsearviointi­osuuden lisäksi ohjeita ja vinkkejä erilaisiin tehostamis­toimiin sekä tarjoaa taustatietoa arviointitekijöiden merkityksestä.

Arviointitulokset voi tulostaa jatkotoimia varten. Ne pysyvät vain ja ainoastaan arvioinnin tekijän hallussa, ellei niitä halua eritysesti jakaa vertailutietojen keräämistä varten. Omien tietojen jakaminen (jaetuksi annetut tiedot käsitellään anonyymeina) mahdollistaa omien tulosten vertailun muihin tietoja jakaneisiin organisaatioihin.

ICT4LC-hankkeen julkaisema itsearviointisivusto tulee sisältämään myös ohjeita vähähiilistä liiketoimintaa tukevan digitalisaatioon pohjautuvan liiketoimintaprosessin kehittämiseksi. Valmis itsearviointisivusto sisältää kolme osiota: ICT:n energiatehokkuus, Konesalit ja pilvipalvelut, sekä Digitaalisuuden hiilijalanjälki.

Euroopan rakennerahaston ja Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteisesti rahoittaman ICT4LC-hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja kasvavan tieto- ja viestintä­teknologian käytön ajankohtaisimpiin ongelmiin, kuten ICT:n lähes rajatta kasvava sähköenergiankulutus, käytöstä poistettujen laitteiden kierrätysongelmat sekä nykyaikaisen tietojenkäsittely­paradigman vauhdittama käyttötapojen muutos, joka piilottaa käyttäjiltä esimerkiksi mobiililaitteiden käytöstä aiheutuvat haittatekijät korostamalla vain hyötyjä.

Voit jo nyt arvioida yrityksesi ICT:n energia­tehokkuutta täällä!

ICT4LC-hankkeen työntekijät auttavat mielellään arviointien ja kehitysideoiden analysoinnissa. Voit myös pyytää sivuston esittelyä yrityksessäsi tai organisaatiossasi.

KYSY LISÄÄ:
Jari Leppäniemi, projektipäällikkö
jari.leppaniemi(at)tuni.fi