JOKO-johtamiskoulutusohjelma alkaa Porissa syksyllä 2020 - haku päättyy 18.9.

Haluatko vahvistaa esimiestaitojasi johtamiskoulutuksessa, joka kehittää strategista ajattelua sekä täydentää liikkeenjohdollisia tietoja ja taitoja?

Ohjelmakokonaisuus

  • haastaa rohkeaan ajatteluun ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun
  • laajentaa johtamisessa ja tiimityöskentelyssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä yli toimialarajojen
  • antaa valmiuksia organisaation ja oman työn uudistamiseen ja strategiseen kehittämiseen
  • kehittää itsetuntemusta ja omaa persoonallista tyyliä toimia esimiehenä
  • antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa.

Haku koulutukseen on auki 18.9.2020 asti.