Juha Niemestä Vuoden tutkija, tiedekilpailun voitto PSYL:in lukioon

Tohtorikoulutettava Juha Niemi julistettiin Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkijaksi TiedeAreena-yleisötapahtuman iltajuhlassa 27.9.2019.

Vuoden tutkijan valinnassa korostettiin tänä vuonna nuorten tutkijoiden merkitystä akateemisessa
yhteisössä. Valinnassa painotettiin myös laadukasta tutkimustyötä sekä alueellista aktiivisuutta.

Juha Niemen tutkijanura on edennyt määrätietoisesti. Niemi aloitti tohtoriopinnot vuonna 2016 ja hänen on määrä valmistua 4 vuoden aikataulussa. Niemen väitöstutkimus tuulivoiman vaikutuksista alueen linnustoon todettiin maakunnallisesti merkittäväksi. Tutkimustuloksia voidaan lisäksi hyödyntää laajalti sekä Suomessa että maailmalla. Niemi on julkaissut tutkimustuloksensa korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedelehdissä ja konferenssikokoelmissa. Valintaan vaikutti lisäksi Niemen esimerkillinen alueellinen korkeakoulu- ja yritysyhteistyö.

Tutustu Juha Niemen tutkimusaiheeseen (Power Point -esitys)

Porin yliopistokeskus on tänä vuonna toiminut alueella 15 vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi Vuoden
tutkijan valitsi ansioituneiden ehdokkaiden joukosta Porin yliopistokeskuksen emerita- ja
emeritusprofessoreista sekä muista yliopistokeskuksessa toimineista avainhenkilöistä kutsuttu raati.
Raatiin kuuluivat vuonna 2019 Satu Kalliola (professori, emerita), Hannu Jaakkola (professori,
emeritus), Harri Laakso (professori) ja Ulla Hytti (tutkimusjohtaja, professori).

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä on valinnut Vuoden tutkijan jo vuodesta 2006 lähtien.

Projektipäällikkö Kimmo Ahonen palkittiin Vuoden tiedeviestijä -palkinnolla

Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmä valitsi UCPorin Vuoden tiedeviestijäksi projektipäällikkö,
filosofian tohtori Kimmo Ahosen Tampereen yliopiston Porin yksiköstä.

Ahonen on vuosien ajan luotsannut Porin yliopistokeskuksen yhteistä vaihto-ohjelmaa ja jakanut tietoa
toiminnasta kansainvälisille kumppaneille. Vuosittain Porin yliopistokeskukseen vastaanotetaan noin 60 vaihto-opiskelijaa, joiden palaute on ollut kiittävää.

Vaihto-ohjelman koordinoinnin lisäksi Ahonen kirjottaa aktiivisesti kolumneja omista
tutkimusintresseistään. Julkaisut paikallislehdistössä nostavat esille Porin yliopistokeskuksen
asiantuntijuutta myös suurelle yleisölle.

Lukiolaisten tiedekilpailun voitto Porin suomalaisen yhteislyseon lukion oppilaalle

Lukiolaisille suunnatun Akateeminen karhu -tiedekilpailun voittajaksi julistettiin Porin suomalaisen
yhteislyseon lukion oppilas Emma Aliharju. Aliharju osallistui kilpailuun kuvataiteen diplomityöllään
”Muodonmuutos”.

Työprosessin kuvaus on perusteellinen ja päästää katsojan sisälle tekijän ajatuksiin ja tavoitteisiin. Aliharju
sijoittaa työnsä romanttiseen taidesuuntaukseen, koska siinä tutkitaan fantasian keinoin ihmisyyden
olemusta. Symboliikan käyttö on harkittua ja läpäisee koko teoksen, siinä määrin että elementit saavat
ikonisia ulottuvuuksia.

- Teos ilmentää hienosti Aliharjun ajatusta, että robotit pystyisivät ehkä joskus ajattelemaan ja
uneksimaan, kuten ihmiset, kiittelee työn arvioinut vanhempi yliopistolehtori Taina Rajanti Aalto-
yliopistosta.

Porin yliopistokeskuksen Akateeminen karhu -tiedekilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta
kiinnostuneita nuoria, ja tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä. Kilpailutyö voi olla esimerkiksi
keksintö, essee tai humanistisesti painottunut tutkimustyö, taiteellinen työ tai näyttely. Kilpailu on
järjestetty vuodesta 2008 lähtien.

Lisätietoja:
Professori Tomi Kallio
Tutkimuksen johtoryhmän pj, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
tomi.kallio(at)utu.fi, gsm 50 438 9990

Koordinaattori Miina Yliluoma
Viestintäryhmän pj, Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma(at)ucpori.fi, gsm 040 826 2889