Kati Suomi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessoriksi

Satakunnan korkeakoulusäätiön rahoittamaa professuuria lähti tukemaan parisenkymmentä alueella toimivaa yritystä.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on nimittänyt dosentti, kauppatieteiden tohtori Kati Suomen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessoriksi 1.8.2021 alkaen. Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on kerännyt varoja professuuria varten.

Kati Suomi on työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä vuodesta 2008 lähtien. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2007 ja väitteli tohtoriksi 2015 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

-Käyn seminaareissa ja muissa tapahtumissa tapaamassa yritysten ja yhteisöjen edustajia, mutta minuun voi olla myös suoraan yhteydessä. Yhteistyö voi liittyä opetukseen, tutkimukseen tai vaikkapa kehittämishankkeisiin, rohkaisee Suomi.

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorin tehtävänä on toimia yhteistyössä Satakunnan alueen korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Apulaisprofessori antaa opetusta ja osallistuu yrittäjyyden kehittämistoimintaan maakunnassa. Alueellinen toiminta yhdistetään kansainväliseen tutkimukseen yhdessä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

-Tämä on meille jo neljäs Satakunnan korkeakoulusäätiön liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professuuri. Haluan kiittää Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitusta ja kaikkia keräyksessä aktiivisesti mukana olleita tahoja ja lahjoittajia. Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professuuri on Satakunnan alueelle ja yksiköllemme erittäin tärkeä, sillä sen myötä edistämme yrittäjyyden vaikuttavuutta maakunnassa sekä kansainvälistä yhteistoimintaa ja syvennämme tieteellistä tutkimustyötä, kiittelee Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Kirsi Liikamaa.

Professuurin tarve nousee vahvasti alueen verkostoista. Satakunnan korkeakoulusäätiön rahoittamaa professuuria lähti tukemaan parisenkymmentä alueella toimivaa yritystä.

- Yrittäjyysprofessuuri on merkittävä ponnistus alueen elinkeinoelämältä ja osoitus yhteisestä tekemisestä sekä varainkeruusta ja osoittaa Turun yliopiston sitoutumista yliopistokeskukseen. Uskomme oman professuurin tuovan taas uutta vuorovaikutusta tieteen tekemisen ja pienemmänkin yrityksen arkeen, toteaa Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö toimii Porin yliopistokeskuksessa. Yksiköllä on päätoimista henkilökuntaa noin 50, tutkintokoulutuksen opiskelijoita 500 ja jatkotutkinto-opiskelijoita 30.

Lisätietoja:
apulaisprofessori Kati Suomi, kati.suomi(at)utu.fi, p. 050 520 0790

Kuvassa vas. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Kirsi Liikamaa, uusi liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessori Kati Suomi, Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping, OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru ja Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Matti Kivinen. Kuvasta puuttuu tilaisuudessa läsnä ollut Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi.