Kehittämistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisessa yliopistokeskusten seminaarissa

Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö osallistui valtakunnalliseen yliopistokeskusten vuosiseminaariin Vuokatissa. Seminaarissa kuultiin ajankohtaista asiaa TKI-rahoituksesta, tiedekasvatuksesta ja koulutuksen kehittämisestä sekä tutustuttiin Vuokatissa tehtävään liikuntateknologian tutkimukseen.

UCPorin koordinaatioyksikkö Vuokatissa: Hanna Rissanen (vas.), Katariina Yrjönkoski, Juha-Pekka Järvensivu (keskellä takana), Miina Yliluoma (keskellä edessä), Päivi Elonen ja Kimmo Ahonen.


Yliopistokeskusten vuosiseminaari keräsi yhteen tekijöitä Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta Vuokatin talvisiin maisemiin 14.-15.12.2023. Seminaarin järjestämisvastuussa oli tällä kertaa Kajaanin yliopistokeskus.

Tutkimus- ja kehittämistyön avainasioita ja malliesimerkkejä

Seminaarin ensimmäinen päivä keskittyi alueiden ja yliopistojen tutkimus- ja kehittämisaiheisiin. TKI-rahoituksen ajankohtaisiin kysymyksiin paneuduttiin Mikkelin yliopistokeskuksen johtajan Matti Malisen johdolla. Hän esitteli Etelä-Savon TKI-tiekarttaa, jonka tavoitteena on mm. vahvistaa alueen yritysten TKI-aktiivisuutta vahvalla yhteisellä palvelunohjauksella. Joukkuepelaaminen maakunnan strategisilla kärkialoilla on avainasemassa erityisesti, kun tähdätään kansainvälisen tason rahoitusonnistumisiin. Malinen muistutti, että myös TKI-osaajien veto- ja pitovoimaan on kiinnitettävä huomiota – korkeatasoiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön tarvitaan alansa vahvoja ammattilaisia.

Professori Vesa Linnamo puolestaan esitteli Vuokattiin sijoittuvaa ainutlaatuista TKI-osaamista: Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikössä tehdään koulutuksen lisäksi monipuolista tutkimusta mm. hiihtourheilun saralla Vuokatin Snowpolis-toimitiloissa. Biomekaniikan laboratoriossa tutkitaan ja testataan mm. tasapainonhallintaa, hiihtolaboratoriossa puolestaan harjoitellaan kisareittejä erikoisvalmisteisella hiihtomatolla ja kerätään suoritusta kuvaavaa CoachTech-dataa.

Mikkelin yliopistokeskuksen Matti Malinen esitteli Etelä-Savon TKI-tiekarttaa.

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikössä Vuokatissa toimii mm. hiihtolaboratorio.

Tiedekasvatusta ja korkeakoulutuksen kehittämistä

Toisena seminaaripäivänä paneuduttiin tiedekasvatusaiheeseen sekä yliopistokeskusten koulutuksen kehittämiseen. Tiedekasvatus on avainasemassa, kun lapsia ja nuoria halutaan innostaa tieteen ja tutkimuksen pariin. Lahden yliopistokeskuksen Mari Merenluoto ja Tarja Kariola esittelivät Päijät-Hämeen LUMA-keskusta ja JunnuYliopisto-konseptia, joiden avulla tieteeseen ja tutkimukseen tutustuu vuosittain lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti. Toimintaan kuuluu mm. opetusvierailuja sekä tiedekerhoja. Myös Mikkelin yliopistokeskus kehittää alueellaan Tiedepolku-mallia, jossa rakennetaan vuosiluokkakohtaisia tiedeteemoja.

Seminaarin päätteeksi tutustuttiin kahteen tapaan kehittää yliopistokeskusten koulutustarjontaa. Seinäjoen yliopistokeskuksen Mari Kekola kertoi ns. koulutuspaketoinnista, jonka avulla yliopistokoulutusta pyritään edistämään Etelä-Pohjanmaalla. Yliopistokeskuksen neljän yliopiston asiantuntijoiden yhteistyöllä on luotu opiskelijoita ja työnantajia houkuttelevia työelämälähtöisiä teemapaketteja avointen yliopistojen opintojaksoista, esimerkiksi sote-alan muutoksen tueksi on rakennettu verkko-opetuksena toteutettava 15 opintopisteen paketti. Tavoitteena on vastata työelämän alueellisiin osaamistarpeisiin joustavasti ja monipuolisesti.

Porin yliopistokeskuksen johtaja Katariina Yrjönkoski esitteli seminaarin päätteeksi Porin tekniikan koulutuksen kehittämistoimenpiteitä. Satakunnan osaamistarpeiden kannalta esim. tekniikan opintopolkujen rakentaminen on olennaisen tärkeä asia. Onnistuminen vaatii alueellista yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä.

– Monissa yliopistokeskuksissa on tehty vastaavaa työtä, mutta alueellisista eroista johtuen samat mallit eivät kuitenkaan välttämättä toimi kaikkialla Suomessa. Valtakunnallisen seminaarin tärkeintä antia ovatkin hyvät keskustelut ja kokemusten jakaminen, niiden avulla on mahdollista nähdä asioita laajemmin ja löytää uusia, oman maakunnan tarpeeseen sopivia ratkaisuja, Yrjönkoski kiteytti.

Lahden yliopistokeskuksen Mari Merenluoto ja Tarja Kariola esittelivät Päijät-Hämeen LUMA-keskusta ja JunnuYliopisto-konseptia.

Porin yliopistokeskuksen johtaja Katariina Yrjönkoski esitteli seminaarin päätteeksi Porin tekniikan koulutuksen kehittämistoimenpiteitä.


Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen