KIEMI-hankkeen toteuttamat sovellukset auttavat kiinteistöjen energiankulutuksen seurannassa ja hallinnassa

Suurin osa asuntojen energiankulutuksesta muodostuu niiden lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista. Nyt asuja voi itse tarkastella energiankulutusta verkkosovelluksen avulla.

Tampereen yliopiston Porin yksikön SEINTS-tutkimusryhmän KIEMI-hankkeessa on kehitetty verkkoselainpohjainen ARVI-sovellus, jonka avulla kiinteistön omistaja voi tarkastella oman asuntonsa energiankulutusta. Se on tarkoitettu niin omakotiasujien kuin taloyhtiöiden käyttöön.

Sivusto koostuu asumisen energiatehokkuuteen liittyvien kysymysten ja vastausvaihtoehtojen joukosta sekä niiden ymmärtämiseen luoduista tietopaketeista. Sivusto tarjoaa käyttäjälleen laajan sisäänrakennetun tietopaketin, ja paketteihin liittyvien linkkien avulla käyttäjä saa paljon hyödyllistä luettavaa ja tutustuttavaa.

Lue lisää ARVI-sovelluksesta >>

KIEMI-hankkeessa pilotoitiin myös rakennuksen sisäilman ominaisuuksien mittaamista. Kohteena toimi porilainen päiväkoti, jossa sisäilman ominaisuuksia mitattiin mm. huonekohtaisilla RuuviTag– antureilla, ja anturien mittaustuloksia kerättiin esitettäväksi WebUI-sovellukseen. Lisäksi toteutettiin palautesovellus, jolla päiväkodin henkilöstö pystyi raportoimaan omia havaintojaan tai tuntemuksiaan sisäilman ominaisuuksista. Palautesovelluksessa henkilöstön edustaja ilmoittaa (nimellään tai anonyymisti) huoneeseen liittyvät havainnot ja niiden ajanhetken.

Yhdistämällä palautesovelluksen kautta saadut havainnot ja antureista WebUIhin kerätty data saatiin aikaan yhdistelmä, jossa käyttäjä, esimerkiksi rakennuksen sisäilman laadusta vastaava henkilö, pääsee väliraportin avulla tutkimaan sisäilmaan liittyviä palautteita ja niiden antohetkellä vallinneita olosuhteita. Näin voidaan tutkia, onko henkilöstön kokema tilanne todennettavissa ja yhdistettävissä rakennuksen sisäilman mittausarvoihin.

Lue lisää pilottikokeilusta >>

Kiinnostuitko pilotista? Hanke etsii tulevalle syksylle vastaavia pilotointikohteita. Mikäli haluat mukaan pilottiin, ole yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Jari Soiniin, jari.soini(at)tuni.fi.

Lue lisää KIEMI-hankkeesta ja sen muista projekteista >>