Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Tule tutustumaan mahdollisuuksiin Seuraava ASTe – Korkeasti koulutettujen työelämäpäivässä ke 22.1.2020 Porin yliopistokeskuksella!

Mitä kaikkea vapaaehtoistyö käytännössä tarkoittaa? Millaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön on Porissa ja Satakunnassa? Tule tutustumaan vapaaehtoistyöhön Porin yliopistokeskukselle 22.1.!

Porin yliopistokeskuksella järjestetään keskiviikkona 22. tammikuuta klo 12 – 18 kaikille avoin korkeasti koulutettujen työelämäpäivä. Sen aikana on mahdollista tutustua myös vapaaehtoistoiminnan eri muotoihin, sillä Klo 12 ja 16 välillä Porin yliopistokeskuksen ala-aulassa toimintaansa esittelevät useat eri toimijat. Paikalla ovat:

OLKA:
OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.
Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Porissa OLKA toteutetaan yhteistyössä Satasairaalan ja Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa. Vapaaehtoisille OLKA tarjoaa tehtäviä potilaiden opastamisen, saattamisen ja juttukaveruuden parissa. OLKAssa on mahdollista toimia myös vertaistukijana. Uusien vapaaehtoisten koulutuksia järjestetään neljä kertaa vuosittain. Täytä hae vapaaehtoiseksi-lomake osoitteessa www.satasairaala.fi/potilaille/olka

Lisätietoja: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi, p.044 7444 181

Ruoka-aputoiminta:
Ruoka-apua järjestetään Porissa EU:n ruoka-apuna sekä koulujen, kauppojen ja ravintoloiden ylijäämäruokaa jakamalla. Ruoka-apua järjestävät kaupungin ylläpitämät asukastuvat, seurakunnat ja yhdistykset (mm. Elämän leipä ry, Elämän eliksiiri ry, Porin seudun työttömät ry, SPR, A-kilta, Hyvän mielen talo, Porin Sininauha, Pelastusarmeija, Klubitalo Sarastus, Satakunnan yhteisökeskus). Ruoka-avun piirissä Porissa on viikoittain noin 4000 - 5000 henkilöä. Vapaaehtoistyötä ruoka-avun piirissä tekee säännöllisesti noin 60 henkilöä, lisäksi toiminta tarjoaa mm. työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuden säännöllisesti noin 20 henkilölle. Ruokaa jaetaan eri toimijoiden toimipisteissä lähinnä arkisin sekä lauantaisin. Porissa toimii lisäksi Yhteinen keittiö – verkosto, joka toteuttaa yhteisruokailuja ja muuta osallisuutta edistävää toimintaa. Vapaaehtoisia tarvitaan esimerkiksi ruoan noutamiseen, valmisteluun ja jakoon liityviin tehtäviin. Ruoka-aputoimijat järjestävät uusille vapaaehtoisille suunnatun koulutuksen maaliskuussa 2020. Koulutukseen sisältyy myös hygieniapassikoulutus.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset koulutukseen: annemari.hirsimaki@yhteisokeskus.fi, p. 044 7444 181


Kirkon vapaaehtoistoiminta/Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
Kirkon vapaaehtoistoiminta on monilta osin samanlaista kuin järjestöjenkin vapaaehtoistoiminta, mutta sillä on myös omia ominaispiirteitä. Vapaaehtoistoiminta kirkossa

  • vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa
  • antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä
  • on luottamuksellista ja vastuullista


Monet valitsevat runsaasta vapaaehtoistarjonnasta juuri kirkon toiminnan, koska voivat sitä
kautta toteuttaa omaa hengellisyyttään ja arjen kristillisyyttä ja toimia siten arvojensa
mukaisesti. Vapaaehtoisia toimii vaihtelevasti kaikilla kirkon työaloilla, kuten jumalanpalveluksissa (esim. ehtoollisavustajat, kolehdin kantajat), musiikkitoiminnassa (esim. kirkkokuorot), nuorisotyössä (esim. rippikoulujen isoset), lapsityössä (esim. pyhäkoulunopettajat), sielunhoidossa (esim. palvelevan puhelimen päivystäjät), diakoniatyössä (esim. lähimmäispalvelu) ja hallinnossa (maallikkojäsenet). Vapaaehtoisia työntekijöitä toimii erityisesti diakoniatyön piirissä. Palveleva puhelin on yksi kirkon vanhimmista vapaaehtoistyön muodoista. Vapaaehtoisten päivystäjien määrä on kasvanut toimintavuosien aikana. Yhteinen keittiö-toimininta hakee vapaaehtoisia toimijoita monenlaisiin tehtäviin. Seurakunnissa toiminta keskittyy ruokailujen ja popup- tilaisuuksien järjestämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Finfami
FinFami Satakunta ry on omaisyhdistys, joka tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa omaisille, joilla on huoli omasta jaksamisestaan tai läheisensä mielenterveydestä. Tarkoituksena on auttaa ja tukea satakuntalaisia mielenterveysomaisia. Yhdistys tarjoaa omaisille vertaistukea, omaisneuvontaa, tietoa sekä keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä tiedottaa edunvalvonnasta.

Lisätiedot:
Vilma Wiro
Projektikoordinaattori
ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)
Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet, Pori)
Porin yliopistokeskus