Kiinteistöjen energiaminimiä etsitään myös vuonna 2022

Tampereen yliopiston Porin yksikkö jatkaa Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI) -hankkeen toimintaa vuodella.

Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI)-hanke on kolmen toimintavuotensa aikana tuottanut useita pilotteja ja kokeiluja kiinteistöjen energiatehokkuuden mittaamiseen, arviointiin ja parannustoimiin liittyen. Hanketulosten pilotoijina ovat olleet niin julkisen sektorin toimijat kuin yritykset, yhteisöt ja myös yksityiset asukkaat. Hankkeessa on esimerkiksi kehitetty Asumisen energiatehokkuuden itsearviointisivusto (ARVI), pilotoitu Proof-of-Concep -prototyyppiä Porin maauimalassa ja selvitetty asuntojen käyttötottumuksia, uusien innovaatioiden kehittämiseksi.

Hankkeessa kehitetyt ratkaisut ja aineistot ovat avoimesti hyödynnettävissä mm. kiinteistöjen energiatietojen keräystä ja analysointia kehittäville toimijoille sekä kiinteistöjen käyttäjille. Erityistä huomiota on kiinnitetty energiatehokkuuden parantamiseen liittyvän olosuhdetiedon visualisointiin ja esittämiseen sekä olosuhdetta mittaavien, ja dataa välittävien, anturijärjestelmien siirrettävyyteen ja paikkariippumattomuuteen.

KIEMI-hanke on saanut jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun asti. Kuluvan vuoden aikana tutkijat kutsuvat kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen liittyvästä yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä ja yhteisöjä mukaan hankkeeseen etsimään kiinteistöjen energiaminimiä.

Tutustu KIEMI-hankkeeseen ja tuloksiin Avoin Satakunta -portaalissa >>

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Jari Soini

jari.soini(at)tuni.fi
p. 040 826 2890