KTMT:n opiskelijat toteuttivat Poliisimuseoon Rikos ja rakkaus -verkkonäyttelyn

Verkkonäyttelyn sisältö pohjautuu Poliisimuseon tilaamaan selvitykseen, joka tehtiin Turun yliopiston Porin yksikön Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijaprojektina.

Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin rikoslaista ja 40 vuotta siitä, kun homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksesta. Poliisimuseon verkkonäyttely ”Rikos ja rakkaus – Homoseksuaalisuuden dekriminalisointi” kertoo näiden muutosten merkityksestä poliisin toiminnalle ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksille. Verkkonäyttelyn sisältö pohjautuu Poliisimuseon tilaamaan selvitykseen, joka tehtiin Turun yliopiston Porin yksikön Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijaprojektina.

Projektin ohjaajana toiminut yliopistolehtori Riina Haanpää kertoo opiskelijoiden selvittäneen, kuinka homoseksuaalisuuden dekriminalisointi vuonna 1971 on vaikuttanut poliisin toimintaan ja poliisien koulutukseen sekä ylipäätään yhteiskunnassamme käytyihin keskusteluihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. 11 opiskelijaa toteuttivat projektin osana oppiaineen Kulttuuriperintö ja identiteetti -kurssia

Näyttelyn teemat avautuivat opiskelijoille tutkimuskirjallisuuden ja haastattelujen avulla. Opiskelijat haastattelivat poliisiviranomaisia, Seta ry:n paikallisyhdistyksiä sekä kokemusasiantuntijoita, jotka olivat todistamassa näyttelyn aiheena olevia suuria yhteiskunnallisia muutoksia.

Opiskelijoiden tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistui erityisesti siihen, miten poliisissa ennen lakimuutosta valvottiin homoseksuaalisia tekoja ja miten suhtauduttiin homoseksuaalien kohtaamaan väkivaltaan tai rikoksiin. Opiskelijat tutkivat myös sateenkaaripoliisien työtä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tutustu Rikos ja rakkaus -verkkonäyttelyyn täältä >>

***

Lisätiedot
yliopistonlehtori Riina Haanpää
p. 0407066220
riihaa(at)utu.fi