KumppanuusAkatemia -hankkeessa pureudutaan ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittämiseen

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä alkoi vuoden alussa KumppanuusAkatemia-hanke, jonka tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen. Hanke on Satakuntaliiton rahoittama EAKR -hanke, joka jatkuu 28.2.2021 asti.

Hankkeessa kehitetään ikäihmisten koti- ja omaishoidon parissa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista ja lisätään ymmärrystä palveluiden asiakaslähtöisyyden merkityksestä. Keskeisenä päämääränä on edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ja siten tavoitella paremmin integroituja koti- ja omaishoidon palveluja ikäihmisille.

- Yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen ikäihmisten palveluntuottajien verkostossa on aina ajankohtainen asia. Erityisen tärkeän siitä tekee tietysti tämä ajankohta, kun suunnitteilla on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Oleellista on jokaisen toimijan asiantuntijuuden esille tuominen ja sen hyödyntäminen, jotta voimme tuottaa ikäihmisille laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja, hankkeen projektipäällikkönä toimiva koulutusasiantuntija Jenni Huhtasalo sanoo.

Hankkeessa kehitetään yhdessä koti- ja omaishoidon verkoston kanssa sähköinen alusta verkoston käyttöön. Erilaisissa työpajoissa ja seminaareissa osallistetaan verkostotoimijoita niin asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen kuin palvelumuotoilun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.


https://www.facebook.com/KumppanuusAkatemia

Yhteystiedot:
Koulutusasiantuntija Jenni Huhtasalo, jenni.huhtasalo(at)utu.fi
Kehityspäällikkö Kimmo Laakso, kimmo.laakso(at)utu.fi
Tutkijatohtori Mervi Vähätalo, mervi.vahatalo(at)utu.fi
Projektitutkija Reeta Hautaniemi, reeta.hautaniemi(at)utu.fi
Tutkijatohtori Salla Siivonen, salla.siivonen(at)utu.fi