Kysely porilaisten suhteesta Kokemäenjokeen ja sen ranta-alueisiin

Porin yliopistokeskuksessa, Turun yliopiston maisemantutkimuksen tutkimushankkeessa on tuotettu Maptionnaire-karttakysely selvittämään porilaisten suhdetta Kokemäenjokeen ja sen ranta-alueisiin.

Viime vuonna käynnistyneen hankkeen tähänastiset tulokset kertovat, että jokirannat ovat olleet monimuotoisia porilaisen arjen ympäristöjä jo ennen koronaa. Jokirantoihin liittyy paljon muistoja eri aikakausilta. Useimmat käyttäjät osaavat myös toimia jokiympäristöissä ja pitää ne kunnossa, vaikka toiminnot eivät aina täysin vastaisikaan alueiden virallisia käyttötarkoituksia. Ristiriidat rantojen käytössä tai käyttäjäryhmien kesken ovat melko pieniä.

Karttakyselyllä tarkennetaan kokonaiskuvaa erityisesti niiden jokea ja rantoja käyttävien toimijoiden näkökulmista, joita tutkimus ei ole muuten tavoittanut. Kyselyyn vastaaminen auttaa kehittämään joen ja rantojen virkistystoimintoja ja kulkuyhteyksiä. Hankkeen rahoittaa Länsi-Suomen Osuuspankki ja tulokset julkistetaan syyskuussa 2020.

Kyselyyn voi vastata 21.5.-18.6.2020.

Vastaa kyselyyn >>

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:
projektitutkija Maria Kirveslahti, maria.k.kirveslahti(at)utu.fi
professori Maunu Häyrynen mauhay(at)utu.fi 040 864 9406