Leikintutkimuksen laboratorio avasi PLoP UP:in Kauppakeskus Puuvillaan

Vuoden 2019 alussa Porin yliopistokeskuksessa aloitti toimintansa Turun yliopiston luotsaama Pori Laboratory of Play, PLoP. Leikintutkimuksen laboratorio on paitsi yliopistokeskuksen monialaiseen leikintutkimukseen erikoistunut osaamiskeskittymä myös monitieteistä tutkimusyhteistyötä tukeva toiminnallinen alusta.

Leikintutkimuksen laboratorio avaa ensimmäisen PLoP UP:in Kauppakeskus Puuvillaan keskiviikkona 6. helmikuuta. Entisen Hop Lopin tiloihin avautuvassa PLoP UP:issa tutkitaan kymmenen päivän ajan aikuisten liikunnallista leikkiä Porin yliopistokeskuksen oman henkilökunnan johdolla.

PLoP yhdistää lelu-, peli-, leikin- ja urheiluntutkimus ainutlaatuisella, monitieteellisellä ja eri ikäryhmiä tarkastelevalla tavalla materiaalisen, visuaalisen, digitaalisen, kaupallisen ja monialustaisen mediakulttuurin näkökulmista. PLoP UP:issa tutkijat selvittävät aikuisten asennoitumista liikunnalliseen leikkiin ja leikkitoiminnan vaikutuksia työssä viihtymiseen, työhyvinvointiin ja motivaatioon hyödyntää toiminnallista leikkitilaa.


PLoP:in tutkijat ovat kiinnostuneita leikin moniulotteisesta ilmiöstä yli tieteenvälisten rajojen ja tunnistavat leikin olemassaolon ja merkityksen niin lasten kuin aikuisten oppimisen ja viihtymisen näkökulmista.


PLoP:issa työskentelevät tutkijat ymmärtävät leikin tapahtuvan eri tarkoituksiin muotoiltujen esineiden, sovellusten, pelien, palveluiden, tilojen ja kulttuurielämysten parissa. PLoP tunnistaa leikin monialaisuuden ja sosiaalisuuden niin fyysisissä, hybridisissä kuin virtuaalisissakin yhteyksissä, huomioiden samalla kytkökset aikamme yhteiskunnallisiin ja teknologisiin ilmiöihin.

– Leikki tapahtuu eri tarkoituksiin muotoiltujen esineiden, sovellusten, pelien, palveluiden, tilojen ja kulttuurielämysten parissa. Tunnistamme leikin monialaisuuden ja sosiaalisuuden niin fyysisissä, hybridisissä kuin virtuaalisissakin yhteyksissä ja otamme samalla huomioon leikin kytkökset aikamme yhteiskunnallisiin ja teknologisiin ilmiöihin, Pori Laboratory of Play -tutkijayhteisöä johtava lelututkija Katriina Heljakka toteaa.

Kaikki Suomen Akatemian pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä työskentelevät Turun yliopiston tutkijat ovat myös osa PLoP:ia.


Lisätiedot:
​​​​​​​Katriina Heljakka / 0400-839952
katriina.heljakka@utu.fi