Lisärahoitusta Porin yliopistokeskuksen vahvistamiseen ja kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut kuudelle yliopistokeskukselle yhteensä kolme miljoonaa euroa lisärahoitusta toiminnan kehittämiseen sekä alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseen. Tampereen yliopiston koordinoima Porin yliopistokeskus saa 540 000 euroa.

Kertaluonteinen rahoitus osoitetaan yliopistojen vuoden 2020 jakamattomasta strategiaperusteisesta rahoituksesta.

– Yliopistokeskusten tärkeä työ palvelee opiskelijoita ja tutkimusta valtakunnallisesti sekä niiden toiminta-alueilla Kainuussa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Rahoituksella haluan kasvattaa yliopistokeskusten kädenjälkeä entisestään, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Rahoituksesta päätettiin yliopistojen hakemusten pohjalta. Hakemusten arvioinnissa painotettiin yhteistyötä alueellisen työvoima- ja osaamistarpeen vahvistamiseksi, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toimenpiteitä sekä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi huomioitiin opiskelijoiden ja tutkijoiden työllistymismahdollisuuksien edistäminen yliopistokaupungeissa.

Yliopistokeskusten toimintaympäristöt vaihtelevat suuresti niin elinkeinorakenteen, väestökehityksen kuin innovaatioympäristöjen osalta, joten painotukset yliopistokeskusten hakemuksissa vaihtelivat. Kaikissa hakemuksissa oli selkeä kytkentä yliopistokeskuksen strategian lisäksi oman maakunnan strategiaan, osaamiskärkiin tai rakentumassa oleviin ekosysteemeihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 29.11.2021