Monitieteinen leikintutkimus luo uusia näkökulmia

Leikillisyys tuo uusia ulottuvuuksia opettamiseen ja oppimiseen. Porin yliopistokeskuksessa se on tuotu osaksi kauppatieteisiin kuuluvaa yrittäjyyskasvatusta, ja aiheen tiimoilta toteutettu hedelmällinen yhteistyö sai kansainvälistä tunnustusta alan konferenssissa Alankomaissa.​​

Kati Suomi (vas.) ja Katriina Heljakka pukeutuvat ilolla työnsä teemoja esitteleviin paitoihin, jotka he saivat suunnitella yhteistyössä hollantilaisen kuvittajan kanssa yrittäjyyskasvatuksen johtavassa 3E-konferenssissa.


​​​​​​​Porin yliopistokeskuksessa on viime vuosien aikana onnistuneesti yhdistetty kaksi toisiaan tukevaa tutkimus- ja opetusteemaa, leikillisyys ja yrittäjyys. Monitieteisen yhteistyön takana ovat Porin yliopistokeskuksessa tutut kasvot – Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmasta vastikään väitellyt tutkija Katriina Heljakka ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä apulaisprofessorina työskentelevä Kati Suomi.

Heljakka on erikoistunut leikintutkimukseen – hän on tehnyt aihepiiristä kaksi väitöskirjaa ja esiintynyt lukuisissa leikkiä koskevissa konferensseissa ja julkaisuissa. Heljakka on myös vastaanottanut eri kokoonpanoilla kolme kansainvälistä tutkimuspalkintoa, joissa lelut, leikki ja leikillisyys ovat olleet tutkimuksen ytimessä. Yhteistyö on tuonut yhteen tutkijoita Porin yliopistokeskuksen kaikista yksiköistä.

Suomi on työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä pitkään ja viime vuodet liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina. Yhteistyö Heljakan kanssa alkoi yhteisen opetuksen ja hankkeiden myötä. Yhteistyön tuloksena leikillisyys on tuotu osaksi yrittäjyyskasvatuksen opetusta mm. Satakunnan Kulttuurirahaston rahoittaman EntrePlay-hankkeen toteutuksissa.

Menestystä kansainvälisessä konferenssissa

Heljakka ja Suomi osallistuivat toukokuussa 2024 yrittäjyyskasvatuksen johtavaan konferenssiin Amsterdamissa. Kolmipäiväisen 3E-konferenssin teemana oli leikillisyyteen painottuva Entrepreneurship Education – a playground for impact. Konferenssi kokosi yhteen tutkijoita sekä liike-elämän toimijoita pääasiassa Euroopasta.

Heljakka ja Suomi kirjoittivat konferenssiin tutkimusartikkelin, joka nimettiin konferenssin kolmen parhaan tutkimuspaperin joukkoon. Heidän artikkelinsa ’Supporting Enterprising Competencies through Playful Learning in Entrepreneurship Education’ kuului siten vuoden 2024 3E-konferenssiin lähetettyjen artikkeleiden kahden prosentin parhaimmistoon. Artikkeli esitteli leikillisen oppimisen mahdollisuuksia yrittäjyyskasvatuksessa – aitoja opetus- ja oppimistapoja, joita Suomi ja Heljakka ovat tuoneet yrittäjyyskoulutuksen opetukseen Porin yliopistokeskuksessa.

Best Paper Nominee -nimityksen ansiosta kaksikko piti keynote-puheen 3E-konferenssin yleisölle sekä sai erityislaatuisen yhteistyömahdollisuuden hollantilaisen kuvittajan Harriet Robijnin kanssa. Yhdessä Robijnin kanssa he loivat animoidun esityksen EntrePlay-hanketyönsä ja -tutkimuksensa pääkohdista sekä suunnittelivat kuvitetun Comicubes-kuution.

– Paperista taiteltava kuutio visualisoi yrittäjyyden kuutta ydinkompetenssia. Jokainen konferenssin osallistuja sai oman kuution taiteltavakseen esityksen alussa, mikä toi tilanteeseen konferenssin teemaan sopivaa kokeilevuutta ja interaktiivisuutta, Heljakka kertoo.

EntrePlay-hankkeen työkaluna käytettävä kuutio tukee leikillisyyden tutkimusta ja antaa käyttäjille mahdollisuuden työstää yrittäjyyden osa-alueita konkreettisesti kokeillen.

– Käsillä tekeminen vahvistaa muistijälkeä, sillä oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, Heljakka muistuttaa.

Paperista taiteltava Comicubes-kuutio visualisoi yrittäjyyden kuutta ydinkompetenssia. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden työstää yrittäjyyden osa-alueita konkreettisesti kokeillen.

Leikillisyyden merkitys yrittäjyyskasvatuksessa

Heljakka ja Suomi haluavat sekä konferenssissa että päivittäisessä työssään tuoda esiin luovuuden, neuvokkuuden ja leikin merkitystä yrittäjyydessä. Leikillisen resilienssin tärkeys korostui mm. maailmaa ravistelleen koronapandemian aikana, jolloin yrittäjien oli käytettävä luovia voimavaroja selviytyäkseen.

– Viittaamme tutkimuksessamme ja opetuksessamme niin sanottuun sitruunaperiaatteeseen eli sanontaan ”When life gives you lemons, make lemonade”. Se kuvastaa sitä, miten tärkeää yrittäjämäiselle asenteelle on ammentaa yllätyksistä uusia mahdollisuuksia, Suomi selventää.

Kaksikon toteuttamalla yrittäjyyden opintojaksolla opiskelijat pääsevät testaamaan leikillisyyttä tukevia työkaluja – myös esimerkiksi Comicubes-kuutiota, joka sai 3E-konferenssissa yleisöltä innostunutta palautetta. Leikilliset menetelmät tuovat luovan lisän yrittäjyyden kursseille, mutta opiskelijat toki lukevat tutkimusartikkeleja sekä kirjoittavat perinteisiä esseitä ja raportteja kuten muillakin yliopistokursseilla. Kaiken kaikkiaan kaksikon tavoitteena on kuitenkin laajentaa yrittäjämäistä ajattelua ja tuoda sen rinnalle työskentelytapoja ja työkaluja kauppatieteiden ulkopuolelta.

Tavoittetta tukee se, että leikillisyys opetuksessa ja tutkimuksessa on saavuttanut yhä vahvempaa tunnustamista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Nyt Amsterdamissa saatu, kansainvälinen tunnustus on jatkumoa Porin yliopistokeskuksessa tehtävälle monitieteiselle ja palkitulle leikintutkimukselle. Heljakka ja Suomi ovat tunnustuksesta innoissaan ja näkevät tutkimusalan tulevaisuuden valoisana ja inspiroivana. Heinäkuussa suuntana on Brightonin kansainvälinen Playful Learning -konferenssi, jossa esitellään jälleen jotakin uutta.
​​​​​​​

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen