Poikkeustila jatkuu Porin yliopistokeskuksessa ainakin 13.5. asti

Kaksi viikkoa etätyötä on kohta takana ja nyt tiedetään myös, että tämä tilanne jatkuu vähintään 13.5 asti.

Omalta osaltani kiitän kaikkia siitä, että järjestelyt ovat sujuneet hyvin ja uuteen tilanteeseen on sopeuduttu ongelmitta.

Yliopistokeskusta koskee siis määräys, jonka mukaan tiloissa voivat työskennellä ainoastaan yliopistojen hyväksymällä listalla olevat henkilöt. Listat on toimitettu Palvelukeskukselle ja listoilla oleville on annettu ohjeet, miten tiloissa toimitaan. Henkilöstö voi hakea huoneistaan välttämättömiä tavaroita sopimalla siitä etukäteen Palvelukeskuksen kanssa (puh. 044 790 0079). Etukäteen sopiminen on oleellista, jotta Palvelukeskus pystyy suunnittelemaan työnsä. Jos haet samalla jonkun muun tavaroita, kyseisen työpisteen henkilöltä pitää olla lupa tavaroiden noudosta. Tällaisen suostumuksen voi ilmoittaa sähköpostitse Palvelukeskukseen (palvelukeskus@ucpori.fi). Ellei suostumusta ole ilmoitettu, Palvelukeskus ei voi päästää hakemaan tavaroita muualta kuin omalta työpisteeltä. On myös hyvä huomioida, että tämä mahdollisuus on tarkoitettu tavaroiden hakemista varten, ei tiloissa työskentelyä varten.

Poikkeustilasta huolimatta tilojen muutostöitä on tarkoitus toteuttaa suunnitelmien mukaisesti sikäli kuin tarvittavia materiaaleja on saatavissa. Työt on tarkoitus aloittaa toukokuussa; tämänhetkisen tiedon mukaan ensimmäisenä ovat työn alla 1. kerroksen opintotoimisto sekä 2. kerroksen tilat. Töiden suunnittelua tehdään jatkuvasti ja töiden aikataulu tarkentuu matkan varrella.

Kirjastotilojen saneeraus vaatii enemmän suunnittelua ja tapahtuu todennäköisesti kesällä (heinäkuussa).
Parhaillaan selvitämme, millaisin erityisjärjestelyin voisimme mahdollistaa kirjojen lainaamisen esim. opiskelijoille, jotka tarvitsevat kirjoja etätentteihin valmistutumiseen tai opinnäytetyön tekemiseen. Asiasta on tulossa lisätietoa viimeistään ensi viikon alussa.

Antoisia etätyöpäiviä toivottaen,
Tarmo

Tarmo Lipping
puh. 040 8262860
tarmo.lipping@ucpori.fi
tarmo.lipping@tuni.fi