Porin yliopistokeskukseen haetaan johtajaa

Kiinnostavatko korkeakoulutuksen alueelliset kehittämistehtävät? Porin yliopistokeskuksen johtaja vastaa yliopistokeskuksen toiminnan suunnittelusta ja suunnitelmien toimeenpanosta sekä taloudesta ja toiminnan kehittämisestä.

Porin yliopistokeskus on Tampereen yliopiston koordinoima, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteinen verkostomaisesti toimiva tiedeyhteisö, jossa on tutkintokoulutusta neljällä tieteenalalla: yhteiskuntatieteissä, tekniikassa, kauppatieteissä sekä humanistissa tieteissä. Porissa toimii kansainvälinen vaihto-ohjelma, jossa opiskelee vuosittain n. 40 vaihto-opiskelijaa.

Porin yliopistokeskuksessa opiskelee n. 1000 perustutkinto-opiskelijaa ja n. 60 jatkotutkinto-opiskelijaa sekä työskentelee n. 150 asiantuntijaa. Yliopistokeskus toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa sekä alueen sidosryhmien (Porin kaupunki, Satakuntaliitto, muut korkeakoulut ja oppilaitokset, alueen yritykset jne.) että kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa. Yliopistokeskuksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa syntyy vuosittain yli 200 akateemista julkaisua.

Yliopistokeskuksen toimintaa koordinoi koordinaatiotiimi, jota johtaa yliopistokeskuksen johtaja.

Haemme nyt johtajaa Porin yliopistokeskukseen.

Tehtävänkuvaus

Johtajana vastaat yliopistokeskuksen toiminnan suunnittelusta ja suunnitelmien toimeenpanosta sekä taloudesta sekä kehität yliopistokeskuksen toimintaa. Toimit yhteistyössä yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen sekä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Yliopistokeskuksen johtajana sinulla on työsuhde yliopistokeskusta koordinoivaan Tampereen yliopistoon, mutta johtajana raportoit molemmille yliopistokeskuksen toimintaan osallistuvalle yliopistolle.

Edellytykset

Johtajaksi valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, mutta tohtorin tutkinnon katsomme eduksi. Tehtävässä edellytämme aloitteellisuutta, kykyä kehittää yliopistokeskuksen toimintaa sekä toimeenpanokykyä.

Johtajalta odotamme kykyä toimia vuorovaikutuksessa yliopiston sidosryhmien kanssa (yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot) sekä monimutkaisessa organisaatiossa, jossa on useita toimijoita ja oikeustoimihenkilöitä. Näytöt onnistuneesta työskentelystä yliopiston ja sidosryhmien rajapinnassa ovat tärkeitä.

Tehtävässä edellytämme johtamiskokemusta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä työskennellä englannin kielellä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yliopistollisesti tutkimuksesta ja opetuksesta sekä yliopiston toiminnasta sekä ymmärrystä yliopistollisen toiminnan vaikuttavuudesta ja yliopistokeskuksen alueellisesta roolista.

Hakuaika tehtävään päättyy 11.4.2023.

Lisätietoja ja hakuohjeet Tampereen yliopiston rekrytointisivuilla >>