Porin yliopistokeskukseen merkittäviä apurahoja sekä aluekehittämisrahoitusta

Porin yliopistokeskusyksiköissä työskentelevien työryhmien hankkeille myönnettiin Kulttuurirahaston kärkihankerahoitusta ja Euroopan aluekehittämisrahoitusta. Lisäksi sosiaalityön alaan sijoittuvan tietokirjan kirjoittamiseen ja maisemantutkimuksen alan väitöskirjatyöhön myönnettiin merkittävät apurahat.

Kulttuurirahaston kärkihankerahoitus myönnettiin Pori Jazz -festivaalin historiaa ja kulttuuriperintöä tutkivalle työryhmälle, johon kuuluvat väitöskirjatutkija Anna Peltomäki (vas.), DI Jere Grönman, väitöskirjatutkija Tommi Iivonen sekä yliopistonlehtori sekä hankkeen johtaja Petri Saarikoski (oik.). Kuva: Henri Kari

Kulttuurirahaston kärkihankkeena ensimmäinen Pori Jazz -festivaalia tutkiva monitieteinen tutkimus

Satakunnan Kulttuurirahaston kärkihankerahoitus myönnettiin tänä vuonna kolmelle hakijalle. Yksi niistä oli Porin yliopistokeskuksessa toimivan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman työryhmä. Petri Saarikosken luotsaamalle työryhmälle myönnettiin 40 000 euron suuruinen apuraha Pori Jazz -festivaalia koskevaan monitieteiseen tutkimushankkeeseen.

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston rahoittama Pori Jazz -kärkihanke tarkastelee vuonna 1966 aloittanutta Pori Jazz -festivaalia sen kulttuuriperinnön, kansainvälisyyden ja paikallisuuden, lähiluonnon ja -ympäristön sekä teknologian soveltamisen näkökulmista. Tutkimuksen keskiöön nousee Pori Jazzin asema kulttuuritoimijana ja -tuotteena ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen festivaalia koskeva tieteellinen tutkimus. Hanke toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa Turun ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä.

Aluekehittämisrahoitusta Satakunnan brändin digitaalisen johtamisen kehittämiseen

Satakuntaliiton koordinoiman Euroopan aluekehittämisrahaston (EAKR) haussa menestyi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman yhteishanke, joka tähtää Satakunnan brändin digitaalisen johtamisen kehittämiseen. Kolmivuotinen SATAKUNTABRÄNDI-hanke keskittyy yhteiskehittämään Satakunnalle yhtenäisen ja houkuttelevan brändin, joka perustuu jaettuun omistajuuteen ja digitaalisten resurssien hyödyntämiseen. Aluebrändin kohderyhmät kattavat eri ikäiset kuntalaiset, potentiaaliset työntekijät ja osaajat, investoivat yritykset sekä matkailijat ja elämystalouden verkostot.

Hankkeen tavoitteena on luoda digitaalinen työkalupakki ja osallistavia toimintatapoja, jotka tukevat
brändin johtamista ja jaettua viestintää. Yhteiskehittämisen ja yrittäjämäisen oppimisprosessin
kautta hanke tähtää Satakunnan kilpailukyvyn ja innovaatiojärjestelmien vahvistamiseen
aluebrändin johtamisessa. Tämä lähestymistapa pyrkii ratkaisemaan Satakunnan hajanaisten resurssien ja satunnaisen koordinaation haasteet, jotka ovat tähän asti heikentäneet alueen brändiviestintää. Toimien tavoitteena on muuttaa brändiviestintä koordinoidummaksi, mikä yhtenäistää ja parantaa alueen näkyvyyttä ja vetovoimaa.

Apurahat tietokirjan kirjoittamistyöhön sekä väitöstutkimukseen

Porin yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa työskentelevä sosiaalityön professori Riikka Korkiamäki sai Aili ja Erkki Tuuloksen rahastosta 32 000 euron apurahan. Se myönnettiin nuorten ikätoverisuhteita hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin näkökulmista käsittelevän yleistajuisen tietokirjan kirjoittamiseen.

Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman väitöskirjatutkija FM Katrina Virtaselle puolestaan myönnettiin apurahat Emil Aaltosen Säätiöltä (34 000 euroa) ja Turun Yliopistosäätiöltä (26 268 euroa). Virtanen tutkii maisemantutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan kokemuksellista paikkatietoa. Apurahat mahdollistavat hänen väitöskirjansa valmiiksi saattamisen.