Porin yliopistokeskukselle uusi strategia edistämään tutkijayhteisön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

Strategia pohjautuu Tampereen ja Turun yliopistojen perustehtäviin tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Porissa halutaan korostaa yliopistokeskuksen profiilin vahvistamista, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä alueen sidosryhmien kanssa.

Porin yliopistokeskuksen strategiatyöskentely aloitettiin kesäkuussa 2019 henkilökunnan ja opiskelijoiden ensimmäisellä yhteisellä työpajalla. Keväällä 2020 työskentelyä jatkettiin MDI:n vetämän seminaarin muodossa ja strategiatyöskentelyn johtoon kutsuttiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön professori (vast.) Tomi Kallio. Opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat säännöllisesti työstämään uuden strategian suuntaviivoja. Johtoryhmän käsittelyn jälkeen Porin yliopistokeskuksen uudistettu strategia hyväksyttiin rehtorikokouksessa 25.3.2021.

Porin yliopistokeskuksen uudistettu visio tähtää tieteenalojen rajoja ylittävään, syvenevään yhteistyöhön sekä jatkuvaan kehitykseen niin opetuksen ja tutkimuksen laadussa kuin vaikuttavuudessa. Vaikuttavuuden edistäminen nähdään tärkeänä sekä alueellisesti Satakunnassa, kansallisesti, että kansainvälisillä tutkijafoorumeilla.

Yhteisön arvoiksi määriteltiin yhteisöllisyys, vaikuttavuus, moninaisuus, avoimuus ja kriittisyys. Arvot pohjautuvat yliopistojen arvomaailmaan ja korostavat Porin yliopistokeskuksen monitieteellisen yhteisön ainutlaatuisuutta yliopistokentällä.

Strategian taustalle laadittiin lista toimenpiteistä, joiden avulla strategian tavoitteita viedään käytäntöön ja niiden toteutumista seurataan. Jokaiselle toimenpiteelle määriteltiin myös vastuutaho yliopistokeskuksessa toimivista työryhmistä.


- Olen tyytyväinen yliopistokeskuksen uuteen strategiaan. Se on yliopistokeskuksen näköinen, koottu täällä työskentelevien asiantuntijoiden kommenteista, rakentuu emoyliopistojen strategisten linjausten päälle ja samalla keskittyy siihen mihin me, yliopistokeskuksessa työskentelevät, voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa, kommentoi Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping uunituoretta strategiaa.

Strategian visualisoinnin on toteuttanut Luova toimisto Pilke.


Lisätietoja:

Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping
tarmo.lipping(at)ucpori.fi