Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden luoma leikillinen työkalu tuo lasten äänen kuuluviin Porin kaupungin toiminnassa

Porin kaupungin ja Turun yliopiston Porin yliopistokeskuksessa sijaitsevan Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman kanssa yhteistyössä toteutettu moniulotteinen työkalu mahdollistaa uusia tapoja pienemmillekin lapsille tulla kuulluksi heitä koskevassa päätöksenteossa. Työkalussa lapset kutsutaan nalleneuvoston avuksi.

Lautapeli toimii monipuolisena leikkialustana, sisältäen lapsen päätöksenteon tueksi suunniteltuja innostavia elementtejä. Kuva: Onerva Puhakka

Porilla on vuodesta 2018 alkaen ollut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin periaatteisiin kuuluu muun muassa se, että jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin ja että jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa. Kaupungin hallinnossa kehitetään parhaillaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia ja osallistavampaa päätöksentekoa edistäviä toimintatapoja. Yksi toimintatapa voi olla esimerkiksi (päätösten) vaikutusten ennakkoarviointi eli EVAus. Tärkeänä osana tätä on lapsivaikutusten ennakkoarviointi eli LAVAus. LAVAukseen kuuluu oleellisena osana lasten itsensä kuuleminen.

– Halusimme ottaa huomioon myös hieman pienempiä lapsia, jotka eivät vielä osaa lukea tai kirjoittaa, mutta joilla on jo ymmärrystä heitä koskeviin asioihin. Lasten kuulemisessa tärkeää on mielekkyys ja ikätasoisuus, joten ajatus pelistä tai leikistä tuntui erittäin sopivalta. Tällaisen kehittämistyön asiantuntijuutta ja luovia, uusia näkökulmia tiesimme löytyvän omasta takaa kaupungista, kertoo sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki.

Työkalun suunnittelusta vastasivat Porin yliopistokeskuksessa sijaitsevan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman (DMKT) opiskelijat Joonas Järvelä, Matias Lindholm, Onerva Puhakka, Annukka Saarva sekä Kaisa Sjögren. Opettaja-mentorina toimi väitöskirjatutkija ja Porin yliopistokeskuksessa toimiva leikin asiantuntija, TaT Katriina Heljakka sekä vastuuopettajana FT Riikka Turtiainen.

Kaupungin tiivis ja lavea tehtävänanto poiki lopulta kolme erilaisiin tarpeisiin soveltuvaa peliä ja leikkiä: lautapeli, liikunnallinen tilaleikki sekä optio digitaaliseen versioon.

– Liikunnallisessa tilaleikissä tutusta ja turvallisesta ympäristöstä luodaan tila, jossa lapset osallistuvat leikillisin ja pelillisin keinoin päätöksentekoon, Matias Lindholm kertoo.

Kaikissa kolmessa versiossa juonta kuljettaa tarina nalleneuvostosta, jolta tarvitaan neuvoja. Lapset toimivat nalleneuvoston avustajina ja kertovat erilaisista vaihtoehdoista mielipiteensä.

– Nalleneuvosto on projektiryhmämme suunnittelema ja erilaisiin tarpeisiin soveltuva uudentyyppinen työkalu, missä lautapeli, liikunnallinen tilaleikki ja digitaalinen peli tarinallisine pelisääntöineen muodostavat monikäyttöisen kokonaisuuden, Annukka Saarva selventää.

Työkalun jokainen versio kehittää myös muita tärkeitä ja tällä hetkellä pinnalla olevia lasten taitoja: tunnetaitoja, liikunnallisuutta sekä matemaattisia perustaitoja. Lopullisen työkalun todettiin soveltuvan hyvin myös ei-suomeapuhuvien lasten käytettäväksi.

– Hyödynsimme muotoilemamme leikillisen työkalun suunnittelussa leikillistämisen ja pelillistämisen teorioita ja tutkimuskirjallisuutta lelututkimuksen, palvelumuotoilun ja vuorovaikutussuunnittelun alueilta. LAVAukseen tarkoitettu, täysin uudentyyppinen työkalu kutsuu lapset toiminnalliseen leikkiin ja auttaa heitä ilmaisemaan mielipiteitään lapsilähtöisesti, leikin ja tarinankerronnan kautta, sanoo Katriina Heljakka.

Projektiryhmä kehitti prototyypit lautapelistä ja liikunnallisesta tilaleikistä, joita testattiinkin jo Porin kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen johtoryhmän lokakuisessa tapaamisessa.

Jatkossa nyt kehitettyä työkalua on tarkoitus käyttää Porin kaupungilla lapsia koskevan päätöksenteon apuna sekä myös osana muuta kaupungin lapsia osallistavaa toimintaa.