Porin yliopistokeskuksen strategiatyö etenee

Porin yliopistokeskuksen henkilökunta ja opiskelijat kokoontuivat perjantaina 29.1. yhteiseen työpajaan pohtimaan tulevan strategian jalkauttamista.

Porin yliopistokeskus valmistelee parhaillaan uutta strategiaa. Työskentely aloitettiin kesäkuussa 2019 henkilökunnan ja opiskelijoiden ensimmäisellä yhteisellä työpajalla, jonka työskentelyä ohjasi Porin kaupungin strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki. Työskentelyä jatkettiin seuraavana keväänä, jolloin MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro luennoi strategiaprosessista ja johti työryhmätyöskentelyä.

Syksyllä 2020 strategiatyöskentelyn johtoon kutsuttiin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön professori Tomi Kallio, joka toimii myös tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat 6.11.2020 muotoilemaan strategian keskeisiä suuntaviivoja. Johtoryhmän käsittelyn jälkeen kokoonnuttiin vielä uudelleen pohtimaan tulevan strategia jalkauttamisen toimenpiteitä. Porin yliopistokeskuksen uudistettu strategia hyväksytään rehtorikokouksessa 25.3.2021.