Porin yliopistokeskuksen strategiatyöpajassa katsottiin tulevaisuuteen

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat torstaina 14.5.2020 yhteiseen työpajaan pohtimaan Porin yliopistokeskuksen valmisteilla olevaa strategiaa.

Porin yliopistokeskuksen ensimmäinen strategiapäivä Villa Ruskassa 3.6.2019

Porin yliopistokeskus päivittää parhaillaan strategiaansa, joka tulee perustumaan Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston vahvistettuihin toimintamalleihin. Strategiatyö aloitettiin kesällä 2019 yhteisellä strategiapäivällä, jossa kuultiin Porin kaupungin ajatuksia toimintaympäristön muutoksesta ja otettiin katsaus Porin yliopistokeskuksen opetus- ja tutkimustoiminnan sekä sisäisen yhteisöllisyyden strategiseen kehittämiseen. Keväällä 2019 tuotettiin myös alueellisille sidosryhmille kysely, jolla kerättiin ajatuksia Porin yliopistokeskuksen tulevaisuudesta.

Strategiatyö jatkui 14.5.2020 henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisellä strategiatyöpajalla, jossa muotoiltiin jo tulevaa strategiaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntijoiden Timo Aron ja Valtteri Laasosen avustuksella. Pokkeusolojen takia strategiatyöpaja jouduttiin siirtämään verkkoon, mutta etätyöskentely sujui hyvin.

- Tilaisuus onnistui verkossa todella hyvin, kiitos ammattimaisten vetäjien. Alun teknisten ongelmien jälkeen alustakin toimi hyvin ja lopulta ongelmat eivät juurikaan vaikuttaneet tilaisuuden kokonaisantiin, kommentoi Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping etätyöskentelyn kulkua.

Kolmen tunnin ajan etsittiin ratkaisukeinoja yliopistokeskuksen tulevaisuuden haasteisiin liittyen mm. toimintaympäristön ja korkeakoulupolitiikan näköpiirissä oleviin muutoksiin.

- Keskustelussa korostettiin yliopistokeskuksen toimintaympäristön muutostekijöitä, erityisesti demografista kehitystä sekä kilpailun kiristymistä alueiden välillä. Lisäksi keskusteltiin yliopistokeskuksen tulevaisuuden skenaarioista sekä yliopistokeskuksen alueellisesta ja kansallisesta roolista. Erityisesti nousi esiin ekosysteemien merkitys alueiden kehittymisessä ja yliopistokeskuksen rooli näissä, summasi Tarmo Lipping strategiatyöpajan antia.

Strategiatyötä jatketaan syksyllä Porin yliopistokeskuksen johtoryhmässä. Uusi strategiakausi starttaa 1.1.2021.