Porin yliopistokeskuksen tilat suljettu ainakin 13.5. asti / UCPori will be closed until May 13th

Porin yliopistokeskuksen tilat on suljettu ainakin 13.5. asti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Yliopistot ovat yhteisesti päättäneet, että yliopistojen tilat suljetaan ja tiloihin pääsy on kielletty sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta ainakin 13.5.202 asti. Tämä koskee täysimääräisesti myös Porin yliopistokeskuksen tiloja.

Muutamalle kriittisiä toimintoja ylläpitävälle henkilölle on annettu lupa kulkea tiloissa ja heidän kanssaan sovitaan kulkujärjestelyistä erikseen. Palvelukeskus tulee valvomaan tiloissa kulkemista.

Opiskelijat ja henkilökunta eivät pääse yliopistokeskuksen tiloihin 20.3. lähtien. Akuutissa tilanteessa (esim. välttämättömien tavaroiden hakeminen) henkilökunta voi olla yhteydessä Palvelukeskukseen. Palvelukeskus päivystää arkisin klo 8-16:
palvelukeskus@ucpori.fi
puh. 044 790 0079

Sähköinen tenttiminen yliopistokeskuksen tiloissa on toistaiseksi keskeytetty. Opettajia on ohjeistettu järjestämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia kurssien suorittamistapoja

Mikäli kulkuoikeuksissa esiintyy poikkeamia yllä oleviin ohjeisiin nähden, ottakaa yhteyttä Palvelukeskukseen.

Hankalasta tilanteesta huolimatta pitäkäämme yhteyttä sähköisten välineiden avulla niin, että tilojen sulkemisesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa opetukselle ja tutkimukselle.

Lisätietoa saa tarvittaessa:

Tarmo Lipping
puh. 040 8262860
tarmo.lipping@ucpori.fi
tarmo.lipping@tuni.fi


According to the instructions by the Government, the premises of UCPori will be closed until May 13th. The staff will be able to access the premises using the electronic keys, however, staying in the premises should be avoided. The instructions are based on the guidelines from the coordinating university, Tampere University; if further, more strict instructions will be given by Turku or Aalto University the staff of those universities should follow the instructions of their university.

Students will not be able to access the UCPori premises starting from March 18th. In case of acute need (such as thesis supervision, getting access to essential tools, etc.) students can contact the supervisors, teachers of respective courses or Palvelukeskus (Service Center). Palvelukeskus will respond to messages from 8 to 16 during working days and their contact information is:
palvelukeskus@ucpori.fi
puh. 044 790 0079

Electronic exams in the EXAM class are also terminated temporarily.

Despite the challenging situation, let’s keep in touch with one another using electronic means of communication so that the harm caused by the situation to our studies and research would be as small as possible.

Further information can be obtained from:

Tarmo Lipping
puh. 040 8262860
tarmo.lipping@ucpori.fi
tarmo.lipping@tuni.fi