Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkija -palkinto ensimmäistä kertaa kahden yksikön monitieteiselle tutkimukselle

Porin yliopistokeskuksen TiedeAreenan iltajuhlassa palkittiin perinteiseen tapaan Vuoden tutkija, Vuoden tiedeviestijä sekä lukiolaisten Akateeminen karhu -tiedekilpailun voittaja.

Porin yliopistokeskuksen vuodesta 2006 asti jaettu Vuoden tutkija -palkinto myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteispalkintona tuloksellisesta projektiyhteistyöstä. Tunnustuspalkinnon saivat yhteisesti DI Jere Grönman Tampereen yliopiston Porin yksiköstä ja KTM Tuomas Pohjola Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Grönman ja Pohjola ovat kartoittaneet ja saaneet systemaattisesti ja menestyksekkäästi tutkijoita ja osaamista edustamiensa hankkeiden yhteistyökumppaneiksi Porin yliopistokeskuksen muista toimijoista yli tiedekunta-, yksikkö- ja yliopistorajojen. Erityisesti yhteistyö älymatkailun saralla on ollut aktiivista ja menestykästä. Älymatkailuun liittyvien kansainvälisten hankkeiden (Horizon2020) valmistelu yhdessä yliopistotoimijoiden kesken on mahdollistanut myös uusien kv-yhteistyökumppanuuksien syntymisen.

Yliopistokeskuksen tutkijoita yhdistävien yhteishankkeiden teemat ovat käsittäneet mm. automaatiota ja robotiikkaa, elämystaloutta, ohjelmistotuotantoa, data-analytiikkaa, ketteriä ohjelmistomenetelmiä ja älykkäitä järjestelmiä. Yhteishankkeiden ja niissä suoritetun yhteistyön tuloksena on syntynyt myös runsaasti akateemisia julkaisuja.

Grönman ja Pohjola ovat osoittaneet toiminnallaan poikkeuksellista kykyä ja halua yhdistää Porin
yliopistokeskuksen tutkijoita ja tutkimusryhmiä yhteistyöhön ja kanssakäymiseen toistensa
kanssa. Heidän toimintansa on erinomainen esimerkki poikkitieteellisestä, tieteenalojen välisestä yhteistyöstä, joka on yksi yliopistokeskuskonseptin perusajatus.

Vuoden tutkijan valinnan teki Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä yliopistokeskuksen yksiköiden ehdotusten pohjalta.

Tutkija Janne Harjamäelle Vuoden tiedeviestijä -palkinto ansiokkaasta tutkimushankkeiden yleistajuistamisesta

Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmä valitsi Vuoden tiedeviestijäksi projektitutkija, DI Janne Harjamäen Tampereen yliopiston Porin yksiköstä. Palkinnon saajan valitsi yliopistokeskuksen viestintäryhmä jäsentensä antamien ehdotusten pohjalta.

Janne Harjamäki on työskennellyt pitkään Porin yliopistokeskuksessa erilaisissa hankkeissa, ja hänen ansiokseen katsottiin etenkin kiinnostus tutkimuksesta viestimiseen ja siinä kehittyminen vuosien mittaan. Harjamäki ottaa aktiivisesti yhteyttä yliopistokeskuksen koordinaatioyksikköön ja pyytää hankkeilleen viestintäapua ja on kiinnostunut tuomaan hankkeita ja tutkimusta esille ja saamaan tukea viestimiseen. Hän on myös useasti ehdottanut hankkeista uutisia yliopistokeskuksen kanaviin ja laatinut niitä myös itse.

Harjamäki on osallistunut mielellään yliopistokeskuksen tutkimusta esitteleviin tilaisuuksiin. Vuonna 2021 hän oli mukana TiedeAreena-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä leikkimielisessä Science Slam -kilpailussa ja kertoi meneillään olleesta tutkimushankkeesta humoristisesti ja kiinnostavasti, ja silti säilytti asian ytimen. Harjamäki oli myös aktiivisesti varaamassa puheenvuoron TiedeAreena 2022 -tapahtuman yhteydessä järjestettävään Tutkijat Areenalla -tilaisuuteen.

- On ilahduttavaa, miten Harjamäki ei pelkää heittäytyä tutkijan kammiosta populaarimpaan viestintään, viestintäryhmän puheenjohtaja Miina Yliluoma kertoo valinnan perusteista.

Porin yliopistokeskuksen vuoden tiedeviestijä on valittu vuodesta 2016 alkaen.

Akateeminen karhu -tiedekilpailun voitto jälleen lukion kuvataiteen diplomityölle

Toisen asteen opiskelijoille suunnatun Akateeminen karhu -kilpailun palkinnon saa tänä vuonna Porin lukion opiskelija Emilia Kiltti. Hän osallistui kilpailuun lukion kuvataiteen diplomityöllään Ajelehtia, joka on digitaalinen maalaus ja animaatio.

Perustelujen mukaan ”digitaalisen maalauksen kerroksellinen ja liikkuva toteutus on lumoava ja animaation toteutus maaginen. Kiltti tekee perusteltua ja perusteellista työtä prosessinsa kuvauksessa, avaten teostensa kehittymistä kiinnostavalla ja selkeällä tavalla niin kuvallisesti kuin tekstin tasolla.”

Työtä selostavassa portfoliossaan Kiltti kirjoittaa vahvasta halustaan suorittaa lukiodiplomi ajatellen ”mutta kyllä kaikesta selviää.” Leikillistä resilienssiä täydellisesti kuvaava lausahdus on enemmän kuin enteellinen, sillä työstä huokuu tyyni varmuus ja omaan osaamiseen luottaminen, ja lopputulos häikäisee.

Kilpailuun vastaanotettiin yhteensä kahdeksan työtä, ja työt arvioi taiteen tohtori, taidekriitikko Katriina Heljakka. Lopullisen valinnan teki yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä Heljakan ehdotuksen perusteella.

Akateeminen karhu -tutkimuskilpailu on järjestetty Porin yliopistokeskuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Lisätietoja:
Riikka Korkiamäki, professori
Tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtaja, Tampereen yliopiston Porin yksikkö
riikka.korkiamaki@tuni.fi, p. 050 433 6299

Miina Yliluoma, koordinaattori
Viestintäryhmän puheenjohtaja, Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma@ucpori.fi, 040 826 2889