Porin yliopistokeskuksen yksiköiden hakukohteet kiinnostivat yhteishaussa

Valtakunnallinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 30.3.2022. Uudistuneen Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman hakijamäärä on kasvussa.

Kauppatieteet kiinnostivat jälleen kevään yhteishaussa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikköön tuli yhteisvalinnassa 1488 hakemusta. Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan vastaanotettiin 330 hakemusta.

Tampereen yliopiston Porin yksikön hakukohteista suosituimpia olivat jällleen Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelma sekä sosiaalityön maisteriohjelma.

  • Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma, 205 hakijaa
  • Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma, 22 hakijaa
  • Tietotekniikan DI-ohjelma, 14 hakijaa
  • Sosiaalityön maisteriohjelma, 265 hakijaa (avoimen väylä sosiaalityö, 13 hakijaa)
  • Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, 77 hakijaa

Nimensä uudistaneeseen Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmaan (ent. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma, KTMT) pyrki 105 ylioppilaspohjaista hakijaa. Tutkinto-ohjelman erillisvalinnassa hakijoita oli 20.

Lisätietoa:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö: johtaja Kirsi Liikamaa, kirsi.liikamaa(at)utu.fi, puh. 050 520 0787

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma: professori Anna Sivula, anna.sivula(at)utu.fi, puh. 050 328 9375

Tampereen yliopiston Porin yksikkö (tekniikka): professori Marko Seppänen, marko.seppanen(at)tuni.fi, puh. 040 588 4080

Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet): yliopistonlehtori Eriikka Oinonen, eriikka.oinonen(at)tuni.fi, puh. 050 318 6174