Professori Marko Seppänen mukana Tampereen yliopiston profilaatioalojen STUE-tutkimusyhteisössä

Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE) syventyy kaupunkien kestävyysmurrokseen monitieteisen tutkimuksen keinoin.

Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE) on uusi monitieteinen tutkimusyhteisö ja yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista 2021-2027. STUE on avoin kaikille tieteenaloille, joissa kestävyysaihetta tutkitaan.

Porin Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelman johtaja, professori Marko Seppänen on yksi monitieteisen johtoryhmän jäsenistä. Hän katsoo, että profilaatioala yhdistää luontaisesti Tampereen yliopiston osaamiskärjet: tekniikan, terveyden ja yhteyskunnan. Lääke- ja terveystieteet sekä rakennetun ympäristön ja tekniikan osaaminen täydentävät kestävän kaupunkikehittämisen teemaa.

– Emme ole yksittäinen hanke, vaan toimimme ikään kuin sateenvarjona. Toiminnassamme on fasilitointitavoite. Pyrimme luomaan puitteita, joissa monitieteinen tutkimus on mahdollista ja tutkijat voivat kohdata teeman ympärillä. Kaikki ovat tervetulleita ideoimaan ja osallistumaan toimintaamme.

Profilaatioala STUE rakentaa yhteyksiä ja luo tutkimukseen perustuvaa tietoa kaupunkien ja koko yhteiskunnan käyttöön. Sen on tarkoitus olla kohtaamispaikka kahdellakin tapaa. Paitsi että se fasilitoi yhteistyötä tutkijoiden ja yhteiskunnan välillä, se myös kutsuu mukaan edistämään kestävyysmurrosta niin organisaatioiden, järjestöjen kuin yhteisöjen tasoilla.

– Kaupunkien ja sen lukuisten organisaatioiden ohella tärkeitä kumppaneita ovat yritykset, jotka ovat sitoutuneet tekemään muutoksia ja edistämään kestävyyttä omissa verkostoissaan, Seppänen sanoo.

STUE-profilaatioalustan toiminta käynnistyi syyskuussa avaustilaisuudella. Syyskuussa järjestettiin lisäksi ensimmäinen teemaseminaari Pandemic city, jossa keskusteltiin pandemioista monitieteisesti. Seuraavaksi on tiedossa kaupunkiluontoon syventyvä Green city -seminaari 4.11. ja ikääntymisen teemoja käsittelevä Aging city -seminaari 16.–17.12.2021.

Lue pidempi uutinen Tampereen yliopiston verkkosivuilta >>

Mikä STUE?

 • monitieteinen tutkimusyhteisö ja yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista 2021-2027

 • tavoittelee kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja tutkimuksella ja yhteisöjä osallistamalla

 • Luo mahdollisuuksia tutkijoiden, viranomaisten, päättäjien, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten yhteistyölle
 • Tarkoituksena on tarjota osallistumismahdollisuuksia monille yhteiskunnan toimijoille
 • Aikoo muun muassa järjestää yhteistyötapahtumia sekä jakaa tutkimustuloksia ja uusia ideoita. Eri tahojen ideat toiminnan kehittämiseen ovat tervetulleita.
 • Keskittyy erityisesti kolmeen tutkimusalueeseen:
  1) terveys ja hyvinvointi kaupungistuneessa yhteiskunnassa
  2) hiilineutraalit infrastruktuurit ja elinvoimaiset yritykset ja
  3) inklusiiviset yhteisöt ja käytäntöön perustuva politiikka.