Professori Richard Gyrd-Jones vieraili Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä opettamassa brändien yhteiskehittämistä

Markkinoinnin vieraileva professori Richard Gyrd-Jones (Copenhagen Business School) vieraili Porissa ja opetti markkinoinnin kurssilla otsikolla Perspectives in Strategic Brand Management and Co-Creation.

Markkinoinnin vieraileva professori Richard Gyrd-Jones vieraili Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä viime viikolla, 11.-15.10.2021. Hän paitsi opetti markkinoinnin kurssilla otsikolla Perspectives in Strategic Brand Management and Co-Creation, myös piti kaikille avoimen luennon Power in Brand Co-Creation: a consideration of power dynamics in brand meaning co-creation tiistaina 12.10.2021.

Gyrd-Jonesin tutkimusaluetta on brändien johtaminen ja yhteiskehittäminen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Häntä kiinnostavat brändeihin liitetyt merkitykset, brändien identiteetit ja näiden sidosryhmien identiteettien välinen vuorovaikutus. Hänen tutkimuksensa liittyy siihen, miten yritykset voivat työskennellä hyödyntäen ilmiötä. Hän on perustanut kollegoidensa kanssa kansainvälisen The Brand Meaning Network - tutkimusverkoston, joka kokoontuu joka toinen vuosi työpajaan syventääkseen ymmärrystä brändien yhteiskehittämisestä.

Gyrd-Jones vastaa myös Copenhagen Business Schoolin maisteriohjelmasta Brand and Communication Management. Yksi hänen tavoitteistaan on tehdä koulutusohjelmasta strategisempi. Hänen uusin hankkeensa on value co-creating pedagogy, jossa opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöllä pyritään syventämään molemminpuolista oppimista ja luomaan lisäarvoa yrityksille. Porin vierailunsa aikana hän tutustui myös täällä tehtyyn yliopistokeskuksen ja yritysten tekemään koulutusyhteistyöhön sekä siitä tehtyyn tutkimukseen.

Teksti ja kuva: Liisa Jaakkola