ROBOECO-hankkeessa kehitetään Satakunnan automaatio-, robotiikka- ja ICT-alojen yhteistyötä

Ohjelmistoyrityksillä ja yliopistoilla on paljon osaamista, josta alueellinen automaatio- ja robotiikka-alan kehittyvä ekosysteemi voisi hyötyä. ROBOECO-hankkeen tavoitteena on luoda kyvykkyyksien ja osaamisen kehittymistä tukeva yhteistyö- ja johtamismalli.

Satakunnan robotiikka- ja automaatioala on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana äärimmäisen nopeasti. Samalla voimakas kasvu on aiheuttanut haastavan osaajapulan alan satakuntalaisiin yrityksiin.

Vastauksena tähän haasteeseen ROBOECO-hankkeen tavoitteena on luoda kyvykkyyksien ja osaamisen kehittymistä tukeva yhteistyö- ja johtamismalli, jolla erityisesti pieniä satakuntalaisia ohjelmistoyrityksiä sekä yliopistotoimijoita tuodaan mukaan alueen robotti- ja automaatioekosysteemiin.

Ohjelmistoyrityksillä ja yliopistoilla on paljon osaamista, josta alueellinen automaatio- ja robotiikka-alan kehittyvä ekosysteemi voisi hyötyä. Vastaavasti ohjelmistoyritykset voivat kasvattaa omaa liiketoimintaansa ja hankkia uutta osaamista ekosysteemin kehittymisen myötä. Taustalla vaikuttaa dynaaminen toimintaympäristö ja sen osana teknologinen kehitystrendi, jossa ohjelmistokehitys on siirtymässä yhä enenevissä määrin standardeihin ja avoimen lähdekoodin ratkaisuihin.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköiden sekä Prizztech Oy:n yhteisen ROBOECO-hankkeen alkukartoituksessa selvitetään toimialan satakuntalaisten veturiyritysten toimintaa sekä yhteistyönäkymiä. Hankkeen ohjausryhmässä on alueellinen edustus niin robotiikan, automaation kuin ICT-alan yrityksistä sekä Satakunnan ja Rauman kauppakamareista ja Satakuntaliitosta

Lisätietoja hankkeesta verkkosivuilla >>