SataDiLogis-hankkeen virtuaalityöpaja 17.6.2021

Virtuaalityöpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja syvennytään pienryhmätyöskentelyssä tarkemmin rautatie- ja satamalogistiikan haasteisiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin.

SataDiLogis-hankkeen tapahtumat ja toiminta on suunnattu erityisesta Satakunnassa toimiville pk-yrityksille, mutta kaikki logistiikan turvallisuudesta ja sen edistämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita. 17.6. klo 8.30-12.30 pidettävässä virtuaalityöpajassa keskitytään erityisesti rautatie- ja satamalogistiikkaan.

Työpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja konttimarkkinoiden ja merirahtihintojen vaikutuksesta yritysten toimintaan, Kiinan konttijunasta, satamaoperoinnista, investointien vaikutuksesta satamalogistiikkavirtoihin ja TKI-yhteistyöstä. Pienryhmätyöskentelyssä syvennytään tarkemmin rautatie- ja satamalogistiikan haasteisiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Työpaja on maksuton ja avoin kaikille, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan. >>

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) ja Tampereen yliopiston Gamification Group. Lue lisää hankkeen toteuttajista >>