Satahyvää 2020 -tutkimuspäivän abstraktihaku on käynnissä

Tule esittelemään tutkimus- tai kehittämisprojektiasi tilaisuuteen - lähetä tiivistelmä 30.11. mennessä.

Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä järjestetään ensimmäistä kertaa 21.1.2020. Päivän tavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville tutkijoille ja muille asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet, Pori) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu kutsuvat Sinut/verkostosi kuulemaan ja esittelemään Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä Satahyvää -päivään 21.1.2020 Porin yliopistokeskukselle.

Kutsumme nyt satakuntalaisia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita esittelemään tutkimus- ja kehittämishankkeita Satahyvää-tutkimuspäivään, tavoitteena verkostoituminen sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Kyseessä voi olla idea, käynnissä oleva projekti tai jo päättynyt hanke. Tutkijoiden, tutkimustyötä tekevien sote-ammattilaisten sekä projektiasiantuntijoiden lisäksi myös väitöskirjatutkijat ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteitään esittelevät opiskelijat ovat tervetulleita työryhmiin. Kiinnostuksen kohteina voivat olla esimerkiksi:

  • Sosiaali- ja terveyspolitiikka
  • Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä, palvelujen käyttö sekä palvelukokemukset ja -tarpeet
  • Väestön fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi, mukaan lukien lääketieteellinen sekä kuntoutusta koskeva tutkimus
  • Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen asiantuntijuus, työmenetelmät ja osaamisen kehittäminen
  • Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä digitalisaatio
  • Osallisuus, syrjäytyminen ja sosiaaliset suhteet
  • Eletty ja koettu hyvinvointi

Yllä mainitut teemat ovat esimerkkejä ja voit lähettää abstraktin, vaikka se ei suoraan koskisi mitään niistä.
Esittelyt toteutetaan monitieteisissä työryhmissä (n. 15 min/puheenvuoro), joita varten osallistujia pyydetään lähettämään etukäteen alla olevan lomakkeen kautta 200 – 250 sanan tiivistelmä. Abstraktien palautusaika päättyy 30.11.2019. Linkki lomakkeelle

Työryhmien teemat rakennetaan esitelmien pohjalta ja otamme niistä mielellämme ehdotuksia sähköpostitse tai abstraktinpalautuslomakkeelle kohtaan “Muut kommentit”.

Esittelyjen lisäksi tilaisuudessa kuullaan alustuksia; pääpuhujat ovat:

  • Juho Saari, VTT, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani
  • Minna Harjula, FT, dosentti, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
  • Heidi Luotolahti-Pitkäranta, LL, EL, ylilääkäri, Porin perusturvakeskus

Ilmoittautuminen tutkimuspäivään avautuu 1.11.2019. Tutkimuspäivä on osallistujille maksuton.

Lisätiedot nettisivuilta

Järjestäjien puolesta, tervetuloa!

Yhteystiedot:

Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet/SOC) Porin yksikkö:
Eveliina Kaukkila, YTM, projektipäällikkö, ASTe-hanke (ESR)
eveliina.kaukkila(at)tuni.fi
050  318 2136

Elina Patana, YTM, projektiasiantuntija, Kampus-Sote –hanke (EAKR)
elina.patana(at)tuni.fi
050 318 7786

Satakunnan ammattikorkeakoulu:
Sari Merilampi, TkT, Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmän vetäjä
sari.merilampi(at)samk.fi
044 710 3171