Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Vuoden 2019 apurahan saajista Marja Sillanpää, Juha Jaatinen, Krista Sorri sekä Katriina Heljakan ja tutkimusryhmän edustajana Kirsi-Mari Kallio.

Apurahat jaettiin maanantaina 3.6.2019 klo 8:30 Porin yliopistokeskuksessa (LK 103 August, I krs.).

Tilaisuudessa kuultiin esitys apurahan saavan Krista Sorrin tutkimuksesta. Johtamisen ja talouden, tietojohtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Esineiden Internetin vaikutus alustaekosysteemien liiketoimintamalleihin” tarkastelee, miten esineiden internet (IoT) muuttaa liiketoimintamalleja alustaekosysteemissa. Väitöskirjassa Sorri pyrkii lisäämään ymmärrystä suomalaisen IoT-alustaliiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiselle ja tuottamaan uutta tietoa esineiden internetin ekosysteemeistä.

- Ilokseni saan tehdä tällaista monitieteellistä tutkimusta ja toivoakseni auttaa myös satakuntalaisia yrityksiä saavuttamaan merkittävää liiketoimintaa IoT:iä hyödyntävissä alustaekosysteemeissä, sanoo Sorri.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2019 apurahoja yhteensä 13 000 euroa seuraavasti:

Heljakka Katriina, tutkimushanke / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Poikkitieteellisen Pori Laboratory of Play -tutkimusryhmän perustamiseen tähtäävä tutkimushanke.
Apuraha 3 000 euroa.

Jaatinen Juha, väitöskirjatyö / Turun yliopiston OKL, Rauma: Monimateriaalinen käsityön oppimisympäristö innovatiivisen ja tasa-arvoisen oppimisen mahdollistajana / Multimaterial learning environment for craft, design and technology education enabling equal and innovative learning.
Apuraha 2 000 euroa.

Lehtivuori Aki, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Heikentävätkö ulkoiset palkkiot sisäistä motivaatiota? Sisäisen motivaation heikentymisen tutkiminen ja kyseisen ilmiön yleistettävyys työkontekstiin / Do extrinsic incentives undermine intrinsic motivation? Exploring the undermining effect and its generalizability to work context.
Apuraha 1 500 euroa.

Lehtonen Juhani, väitöskirjatyö / Turun yliopiston OKL, Rauma: Opettajien ja oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia yhteisopetuksesta inklusiivisessa kontekstissa. / Examining teachers’ and students’ perceptions and experiences of co-teaching in inclusive educaton.
Apuraha 2 000 euroa.

Sillanpää Marja, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rajat ylittävä kumppanuus ja kumppanuuksien johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. / Cross-sector partnership of public-private and tri-sector and partnership management in the social and health sector.
Apuraha 1 500 euroa.

Sorri Krista, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, Pori: Esineiden internetin vaikutus alustaekosysteemien liiketoimintamalleihin / IoT Impact for Business Models in Platform Ecosystems.
Apuraha 3 000 euroa.


Lisätietoja:
Tarmo Lipping
puh. 040 826 2860
tarmo.lipping@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi