Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.


Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2020 apurahoja yhteensä 15 000 euroa seuraavasti:

Helkiö-Mäkelä Heidi, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus:
Ylivoimaisen esteen edessä (Force majeure)? Urheiluseurat ja pelon kulttuuriperintö. / Is this Force
majeure? Sports Clubs and the Cultural Heritage of fear.
Apuraha 2 000 euroa.


Holappa Anne, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Minä ja sinä.
Kulttuuriset mallit suomalaisessa nettideittailussa 2010-luvulla. / Me ja you. The cultural models of Finnish 2010s online dating.
Apuraha 2 000 euroa.


Jaatinen Juha, väitöskirjatyö / Turun yliopiston opettajankoulutus, Rauma: Käsityötilojen valinta-
arkkitehtuuri
– Oletusarvoksi elämismaailman luovuus. / The Choice Architecture of the Finnish School
Makerspaces – The creativity of life worlds as the default.
Apuraha 4 000 euroa.Sarkoranta Satu, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Paikan luonne – Ihmisten kokemukset ja muistot osaksi paikkaa. / Place Character – People’s experiences and memories into the place.
Apuraha 2 000 euroa.Vilma Wiro, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteet, Pori: Kuuluuko kaveruus? Lasten ja nuorten vertaistuki kouluinstituution kontekstissa. / (No) place for friendship? Children’s and young people’s peer support in the context of school institution.
Apuraha 5 000 euroa.


Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi apurahojenjakotilaisuutta ei tänä vuonna pidetä.

Lisätietoja:
Tarmo Lipping
puh. 040 826 2860
tarmo.lipping@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi