Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Apuraha myönnettiin viidelle hakijalle. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi apurahojen jakotilaisuutta ei tänä vuonna pidetä.

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi apurahojenjakotilaisuutta ei tänä vuonna pidetä.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2021 apurahoja yhteensä 15 000 euroa seuraavasti:

Grahn Maarit, tutkimushanke / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Kulttuuriperintöyrittäjyys, elinvoimaisuus ja tulevaisuuskestävä ympäristö - Case Merikarvia / Cultural heritage entrepreneurship, vitality and future sustainable environment - Case Merikarvia.
Apuraha 3 500 euroa.

Kaukkila Eveliina, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto Pori: Arjessa eletty teknologia / Technology of Everyday Life.
Apuraha 3 500 euroa.

Leppäniemi Osmo, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto Pori: Päätöksenteko palveluna / Decisions as a Service.
Apuraha 3 000 euroa.

Lindroos Kristian, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Hyvän työt ja pahain puheet: 1920-luvun paikalliseliitin poetiikka.
Apuraha 3 000 euroa.

Xue Chenru, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Space, Land and Territory: The Ideological Construction in Cinematic Circumpolar Landscape.
Apuraha 2 000 euroa.

Lisätietoja:
Tarmo Lipping
puh. 040 826 2860
tarmo.lipping@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi