Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi kolme apurahaa

Satakunnan korkeakoulusäätiön tämän vuoden apurahansaajat julkistettiin maanantaina 23.5.2022.

Apurahan vastaanottivat Ilona Kontinen (vas.), Hannu Linkola ja Jenna Peltonen.

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Apurahat julkistettiin maanantaina 23.5.2022. Tilaisuudessa kuultiin esitys apurahan saaneen Ilona Kontisen tutkimuksesta. Sosiaalityön alaan liittyvä väitöstutkimus ”Kirkon keskusteluavun anonyymien vapaaehtoistoimijoiden identiteetit ja yhteisö sekä toiminnan sosiaalipalvelullinen luonne” tarkastelee mm., millainen on vapaaehtoistoimijoiden kansallinen yhteisö, jonka toiminnassa keskeisellä sijalla on anonymiteetti ja vaitiolovelvollisuus.

Väitöskirjassaan Kontinen pyrkii lisäämään tietoa keskusteluavun merkityksestä hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalisena palveluna sekä kolmannen sektorin toteuttamana sosiaalityönä.

- Työssäni Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävissä olen huomannut, että huomisen
ammattilaisten tulee yhä paremmin osata tehdä yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa, tukea ja
kiittää, sanoo Kontinen

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2022 apurahoja yhteensä 12 500 euroa seuraavasti:

Kontinen Ilona, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto Pori: Kirkon keskusteluavun anonyymien
vapaaehtoistoimijoiden identiteetit ja yhteisö sekä toiminnan sosiaalipalvelullinen luonne / Church
Discussion Aid as a social service and identities and community of anonymous volunteers.
Apuraha 5 000 euroa.

Linkola Hannu, tutkimushanke / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Maisema, valtio
ja suojelu / Landscape, State, and Conservation.
Apuraha 4 500 euroa.

Peltonen Jenna, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Sosiaalisen
median koronakulttuuri.
Apuraha 3 000 euroa.

Lisätietoja:
Tarmo Lipping
puh. 040 826 2860
tarmo.lipping@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi