Satakunnan korkeakoulusäätiö käynnistää keräyksen kahteen dataintensiivisen ohjelmistotekniikan ja tekoälyn lahjoitusprofessuuriin

Porin yliopistokeskuksessa toimivaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan perustetaan kaksi professuuria, joiden osaamisalana on dataintensiiviset sovellukset ja tekoälyn ohjelmistonäkökulmat.

Perustettavat professuurit tukevat alueen teollisuuden uusiutumiskykyä sekä palvelujen, kaupan, terveydenhuollon ym. alojen kehittymistä data-analytiikan avulla. Satakunnan korkeakoulusäätiö on päättänyt tukea professuurien perustamista käynnistämällä varojen keräämisen lahjoitusprofessuureihin.

Säätiön tavoitteena on kerätä vuosittain 120 000 euroa professuurien vaatimaan alkupanostukseen. Rekrytoitavat henkilöt tulevat toimimaan näkyvästi yhteistyössä Satakunnan elinkeinoelämän kanssa.

- Data-analytiikka ja tekoäly, sekä niiden pohjalta kehitettävät palvelut muodostavat tärkeimmän uutta liiketoimintaa synnyttävän osaamispohjan lähitulevaisuudessa. Datan valjastaminen kehityksen veturiksi ei kuitenkaan ole helppoa ja vaatii osaamista sekä teknologian että liiketoiminnan näkökulmista, toteaa Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping.

Satakunnan korkeakoulusäätiö haluaa tukea akateemista koulutusta ja tieteellistä tutkimusta Satakunnassa osallistumalla myös omalta osaltaan professuurien rahoitukseen.

‒ Alueen elinkeinoelämä on keskeisessä roolissa yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä Satakunnassa. Tätä professuuria on toivottu ja nyt elinkeinoelämällä on näytön paikka. Uskon, että keräys tuottaa tuloksen, joka kertautuu positiivisena niin maakunnassa kuin laajemminkin, kertoo Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja.

Lahjoitusprofessorien rekrytointiprosessi on jo käynnistetty ja professuurit on tarkoitus täyttää vuoden loppuun mennessä.


Lisätietoja:
puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus, p. 050 512 2571
johtaja Tarmo Lipping, Porin yliopistokeskus, puh. 040 826 2860

Satakunnan korkeakoulusäätiö: korkeakoulusaatio.fi