Satakunnan korkeakoulusäätiölle kaksi merkittävää lahjoitusta

Huittisten Säästöpankkisäätiö ja Satakuntaliitto tukevat Satakunnan korkeakoulusäätiötä merkittävin lahjoituksin.

Kuvassa Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja ja toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski sekä lahjoittajien edustajina Huittisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Hannu Vähähyyppä ja Satakuntaliiton valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tapio Huhtanen.

Huittisten Säästöpankkisäätiön 100 000 euron suuruinen lahjoitus on kohdistettu kahteen Porin yliopistokeskukseen sijoittuvaan lahjoitusprofessuuriin. Professuurit painottuvat dataintensiivisen informaatioteknologiaan. Professorien tehtävässä painottuu myös yhteistyön kehittäminen yliopistokeskuksen sekä alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välillä.

- Huittisten Säästöpankkisäätiö näkee, että Porin yliopistokeskuksella on erittäin tärkeä merkitys koko maakunnan kehittymiselle ja keskus lisää osaltaan koko maakunnan vetovoimaa. Kun Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on erityisesti tieteen ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin edistäminen, on luonnollista, että säätiö haluaa osaltaan olla vahvistamassa yliopistokeskuksen kehitystä ja osaamista, kertoo Huittisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Hannu Vähähyyppä. Hänen mukaansa erityisesti dataintensiivisen osaamisen lisääminen nopean muutoksen ajassa voi tuottaa merkittävää lisäarvoa myös ympäröivälle talouselämälle.

- Lahjoitusprofessuuri mahdollistaa sen, että pystyin asettumaan Satakuntaan ja työskentelemään täältä käsin. Lahjoitus kuvastaa myös alueellisten toimijoiden sitoutumista siihen, että tutkimuksella synnytetään uutta vaikuttavuutta yhdessä. Siksi se on myös omalle työlleni ja tavoitteilleni tärkeä motivaattori, kertoo professori Pekka Abrahamsson.

Satakuntaliiton 300 000 euron suuruinen lahjoitus on tarkoitettu käytettäväksi satakuntalaisen tohtorikoulutoiminnan käynnistämiseen.

- Korkeakoulutuksen merkitys alueen tulevaisuudelle on ilmeinen ja väitöskirjaan tähtäävän tutkimuksen tukeminen on yksi valituista keinoista tukea sitä. Satakunnan korkeakoulusäätiö on kunnostautunut tutkimustoiminnan aktivoimisessa, ei vain yliopistojen suuntaan, vaan myös tukemaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden tutkimustarpeita. Tämä on rohkaissut Satakuntaliittoa tekemään lahjoituksen, jolla halutaan luoda edellytyksiä niin tohtorikoulutettaville, alueella toimiville yrityksille kuin yliopistoille vahvistaa Satakuntaa korkeakoulumaakuntana, kertoo Satakuntaliiton valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tapio Huhtanen.

Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja Katariina Yrjönkosken mukaan lahjoitukset ovat merkittävä osoitus alueen tahtotilasta vahvistaa satakuntalaista yliopistollista toimintaa.

- Olen iloinen, että merkittävät satakuntalaiset toimijat ovat kanssamme puhaltamassa yhteen hiileen maakunnan elinvoiman turvaamiseksi. Lahjoitusprofessuurit ovat jo pitkään olleet Satakunnan korkeakoulusäätiön keskeinen ja tärkeä instrumentti, jota Huittisten Säästöpankkisäätiön lahjoitus vahvistaa erinomaisesti. Satakuntaliiton tohtorikoulutoimintaan tarkoitettu lahjoitus taas mahdollistaa professuureja täydentävän, uuden instrumentin kehittämisen säätiölle, toteaa Yrjönkoski.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski, Satakunnan korkeakoulusäätiö
katariina.yrjonkoski@ucpori.fi
p. 040 359 4643

puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus
sampsa.kataja@klp.fi
p. 050 512 2571

1. varapuheenjohtaja Hannu Vähähyyppä, Satakuntaliiton valtuusto
hannu.vahahyyppa@gmail.com
p. 050 555 7611

toimitusjohtaja Tapio Huhtanen, Huittisten Säästöpankkisäätiö
tapio_huhtanen@hotmail.com
p. 0400 742 831

professori Pekka Abrahamsson, Tampereen yliopisto Pori
pekka.abrahamsson@tuni.fi
p. 040 541 5929

apulaisprofessori Kati Suomi, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
kati.suomi@utu.fi
p. 050 520 0790