Satakunnan korkeakoulusäätiön apurahat haettavissa 1.-31.3.2024

Satakunnan korkeakoulusäätiö jakaa jälleen apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin väitöskirjatöihin. Lisäksi tänä vuonna jaetaan hakemusten pohjalta stipendejä erityisen ansiokkaille satakuntalaisille pro gradu -tutkielmille ja diplomitöille.

.

Apuraha- ja stipendihaku jatko-opintoihin ja opinnäytetöihin 1.-31.3.2024

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen tieteenaloihin liittyviin väitöskirjatöihin. Lisäksi vuonna 2024 Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää 1000 euron suuruisia stipendejä Satakunnassa toimivissa yliopistoyksiköissä tehtyihin, erityisen ansiokkaisiin pro gradu -tutkielmiin tai diplomitöihin.

Kuka voi hakea apurahaa ja millaiseen tarkoitukseen?

Apurahaa väitöskirjatyöhön voi hakea väitöskirjaa tekevä, Satakunnassa toimiva tutkija, jonka työ kytkeytyy Satakuntaan. Apuraha on luonteeltaan kannusteapuraha. Hakemuslomakkeella tulee kuvata, mikä on työn kytkös Satakuntaan.

Stipendiä pro gradu -tutkielmasta tai diplomityöstä voi hakea vuoden 2023 tai 2024 aikana Satakunnassa toimivista yliopistoyksiköistä valmistunut henkilö, jonka työ on erityisen ansiokas. Stipendin saajia valittaessa huomioidaan erityisesti työt, jotka lisäksi liittyvät satakuntalaiseen organisaatioon tai muutoin kytkeytyvät satakuntalaiseen elinkeinoelämään tai alueen kehittämiseen.


Hakuohjeet ja hakulomake säätiön sivuilla: Apurahahaku | Korkeakoulusäätiö (korkeakoulusaatio.fi)