Satakunnan korkeakoulutuksen selvitys esittää yliopistokeskuksen toiminnan kehittämistä tai uutta yliopistokampusta Poriin

Professori emeritus Kalervo Väänäsen selvitys ei päätynyt kannattamaan oman yliopiston perustamista vaan ehdottaa yliopistokeskuksen toiminnan kehittämistä tai yliopistokampuksen muodostamista Poriin.

Professori emeritus Kalervo Väänäsen Satakuntaliitolle laatima selvitys korkeakoulutuksen kehittämisestä julkaistiin tiistaina 15.6.

Väänänen ei selvityksessään päätynyt kannattamaan uuden yliopiston perustamista, ja näki myös korkeakoulujen yhteistoiminnassa haasteita. Selvityksen mukaan realistisimmat toiminnot alueen korkeakoulutuksen kehittämiseksi liittyvät yliopistokeskuksen uudistamiseen tai yliopistokampuksen muodostamiseen. Yliopistokampuksessa toimisi ainoastaan yksi yliopisto nykyisen kahden yliopiston mallin sijaan.

Väänänen korosti etenkin maahanmuuttajien kouluttautumisen tukemista riittävän nuorisomäärän turvaamiseksi korkeakoulutukselle ja maakunnan työelämälle. Myös jatkuvan oppimisen tarjontaa tulee lisätä maakunnassa sekä tehdä yliopistokeskusten tai etäkampuksen edunvalvontaa aktiivisesti valtakunnan laajuisesti. Väänänen näki tärkeänä myös alueen elinkeinoelämän vaikutusmahdollisuudet koulutustarjonnan kehitykseen.

Toimenpiteinä Väänänen ehdottaa mm. tekniikan alan ylioppilaspohjaisen sisäänoton palauttamista Poriin, meri -ja elintarviketeollisuuteen liittyvän koulutuksen lisäämistä sekä luovien alojen koulutustarjonnan entistä vahvempaa profilointia.

Satakunnan maakuntahallitus käsittelee selvityksen ehdotuksia kokouksessaan 21.6, jonka jälkeen kaikki kiinnostuneet voivat kommentoida selvitystä Satakuntaliiton verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Tarmo Lipping, johtaja
Porin yliopistokeskus