Satakunnan kulttuurirahasto myönsi apurahoja tieteelle ja taiteelle

Porin yliopistokeskuksen tutkijoille myönnettiin useita apurahoja tieteelliseen työskentelyyn.

Satakunnan Kulttuurirahasto jakoi vuosijuhlassaan 28.5.2019 avustuksina yhteensä 625 000 euroa. Keskimääräinen myönnetty apuraha oli noin 11 000 euroa.

Satakunnan Kulttuurirahaston Kärkihankkeet myönnettiin kahdelle hakijalle, joista toinen edustaa Porin yliopistokeskusta. Työryhmä Eeva Karhunen ja Laura Puolamäki saivat 30 000 euroa Eurajokilaakso tietokirjaksi -hankkeen toteuttamiseen.

Satakunnan Kulttuurirahasto sai tänä vuonna 265 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu summa oli lähes 3,8 miljoonaa euroa.

Porin yliopistokeskuksen tutkijoille myönnetyt apurahat

Kauppatiet. maisteri Kaisa Aro, Pori, paikkabrändirakkautta käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000

Fil. maisteri Usva Friman, Pori, suomalaisnaisten digitaalista pelaamista käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 6 000

Fil. maisteri Pia Hovi-Assad, Turku, kulttuuri- ja taidelähtöistä yhteissuunnittelua ja -kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 8 000

Yhteiskuntat. maisteri Jenni Huhtasalo, Ulvila, lisääntyneen teknologian käytön vaikutusta asiantuntijatyöhön käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aili ja Rudolf Jåfsin rahastosta 24 000

Fil. yo. Liisa Jaakkola ja Sofia Vätti -työryhmä, Pori, säkyläläisen Sofia Vättin kokoelmien dokumentointiin 12 000

Fil. maisteri Kristian Lindroos, Pori, 1920-luvun porilaista paikalliseliittiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000

Ph.D. Jenni Rinne, fil. tohtori Riina Haanpää ja fil. maisteri Anna Kajander, Helsinki, Kansatieteen päivien luentojen suomentamiseen konferenssista julkaistavaa kirjaa varten 2 000

Fil. maisteri Taru Slutbäck, Pori, miehille suunnattua terveysneuvontaa ja miehistä terveyskulttuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaisu ja Antti Ravanin rahastosta 24 000

Fil. tohtori Pauliina Tuomi, Pori, provokatiivista televisiotuotantoa osana yhteiskunnan asenteita ja normeja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 15 000

Dipl. ins. Katariina Yrjönkoski, Pori, effektuaalista päätöksentekologiikkaa yritysten kumppanuuspäätöksissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 6 000

Dipl. ins. Teppo Yrjönkoski, Pori, SaaS-pohjaiseen liiketoimintamalliin siirtyvien yritysten yhteismitallisia konsepteja käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000