Saudidelegaatio kävi tutustumassa suomalaisiin sisätilahygieniaratkaisuihin

Huhtikuussa pidetyssä kolmipäiväisessä sisätilahygienian ratkaisuihin keskittyvässä seminaarissa esiteltiin suomalaisten kehittämiä ratkaisuja Saudi-Arabian terveys- ja rakennusalan toimijoille. Seminaarin osallistui tartuntatautien torjunnan ammattilaisia; lääkäreitä, tutkijoita, hoitajia ja hallinnon virkamiehiä sekä edustajia suurista Medical City -rakennushankkeista.

Turun yliopiston tiedote

Seminaarin aikana delegaatio vieraili mm. HUS:n uudessa lastensairaalassa, kolmiosairaalassa ja Espoon sairaalassa, sekä tutustui suomalaisyritysten kehittämiin ratkaisuihin Espoossa Korpinen Oy:n tiloissa ja Lahdessa Isku Oy:n tiloissa. Vierailut antoivat hyvän mahdollisuuden tutustua ratkaisuihin niiden oikeassa ympäristössä.

Keskiviikkona saudidelegaatio vieraili Isku Oy:n tiloissa Lahdessa. Isku on kehittänyt sarjan julkisten tilojen kalusteita, joissa on käytetty antimikrobisia materiaalia.

– Oli kunnia saada isännöidä näin arvovaltaista delegaatiota Iskulla ja esitellä ratkaisujamme kiinnostuneille vieraille, toteaa Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen, joka oli mukana isännöimässä vieraita.

– Haluamme auttaa Saudeja rakentamaan terveellisiä ympäristöjä ja samalla saamme lisää työtä Suomeen, hän jatkaa.

– Vuosittain 8 miljoonaa pyhiinvaeltajaa vierailee Saudi-Arabiassa ja se vaatii paljon maan terveydenhuollolta. Uudet rakennetun ympäristön ratkaisut, kuten antimikrobiset materiaalit ja kosketusvapaat ratkaisut ovat tarvittava lisä maailmanlaajuisten epidemioiden torjumiseksi, kertoo projektipäällikkö Tiina Mäkitalo-Keinonen Turun yliopiston Porin yksiköstä.

Mäkitalo-Keinonen vetää EU-rahoitteista IHMEC-hanketta, joka on vastannut saudidelegaation kutsumisesta Suomeen.

– Hankkeessa autamme suomalaisia yrityksiä luomaan kontakteja ja avaamaan vientiä Saudi-Arabiaan, valottaa Mäkitalo-Keinonen hankkeen taustoja.

Yksi mukana olleista yrityksistä on Ecosir Oy, joka toimittaa jätteenkäsittelyjärjestelmiä mm. sairaaloihin.

– Espoon sairaalassa pääsimme näyttämään järjestelmäämme asennettuna ja käytössä. Se on mahdotonta normaalien myyntitapaamisten yhteydessä, joten oli erittäin hienoa saada delegaatio vierailemaan Suomessa, iloitsee Ecosirin myyntijohtaja Juhani Ojala.

– Pääsimme myös keskustelemaan suoraan Saudi-asiantuntijoiden kanssa, ja olemme jo sopineet jatkotapaamisia Saudi-Arabiaan, Ojala jatkaa.

Saudidelegaation vierailu Helsingissä konkretisoi Suomen ja Saudi-Arabian välillä vuonna 2017 solmittua MoU:ta (Memorandum of Understanding), jossa on sovittu yhteistyöstä terveydenhuollon kehittämisen saralla. Suomalaiset ovat edelläkävijöitä sisätilan hygieniaan liittyvissä kysymyksissä; Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa tutkineet sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja jo vuodesta 2012 lähtien. Saudi-Arabia on suurten haasteiden edessä, kun se osana Saudi Vision 2030 -hanketta pyrkii nostamaan vuotuista pyhiinvaeltajien määrää nykyisestä kahdeksasta miljoonasta kolmeenkymmeneen miljoonaan. Maailman terveysjärjestön mukaan antibioottiresistentit bakteerit ovat globaali terveysuhka. Perinteiset infektioiden torjunnan keinot eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla tautien leviämistä voidaan ehkäistä.

MoU-sopimus on sisällöltään vahvasti liiketoimintalähtöinen ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön terveysalan toimijoiden ja yritysten välillä. Saudi-Arabian, ja koko lähi-idän, rakennusmarkkinoilla on valtava potentiaali suomalaisyritysten kehittämille tuotteille.


Lisätiedot:
Projektipäällikkö Tiina Mäkitalo-Keinonen, Turun yliopisto, puh. 050 577 3042, tiina.makitalo-keinonen@utu.fi

IHMEC on EU:n osarahoittama yhteistyöprojekti, jonka painopiste on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, ja joka syventää Suomen ja Saudi-Arabian välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on avata suomalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten pienten ja keskisuurten sisätilahygieniaratkaisuja tarjoavien yritysten vientiä Saudi Arabiaan.

www.ihmec.fi