Self-Hack UCPori 2020

Self-Hack-tapahtumia on järjestetty monissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, ja nyt myös Porin yliopistokeskuksen uusilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä self-hackaamaan!

Mikä Self-Hack?
Self-Hackissä hyödynnetään design-ajattelua oman elämänsä suunnan löytämiseksi tai vahvistamiseksi. Yhteisöllisessä tapahtumassa vuorottelevat itsenäinen työskentely ja jakaminen pienryhmässä. Tarkoitus on pohtia omia vahvuuksia, kokemuksia, pelkoja, tavoitteita, mikä on itselle tärkeää, ja millaisia vaihtoehtoisia polkuja itsellä voisi olla valittavana sekä oman ”roadmapin” rakentaminen erilaisten harjoitusten kautta. Self-Hack harjoittaa kuuntelemaan itseään, rakentamaan motivaatiota, hallitsemaan stressiä, tukemaan toisia ja vastaanottamaan palautetta. Lisäksi Self-Hackin tarkoitus on tutustuttaa uusia opiskelijoita Porin yliopistokeskuksen muiden alojen opiskelijoihin ja vanhempiin opiskelijoihin.
Self-Hack työskentely kestää noin 5 tuntia, ja Porin yliopistokeskuksessa se toteutetaan verkossa.
Lisätietoja Self-Hackistä saa Creativity Squadsin sivuilta


Tule Self-Hack-fasilitaattoriksi!
Nyt etsimme kokeneempia opiskelijoita pienryhmien fasilitaattoreiksi. Fasilitaattorina pääset tutustumaan uusiin opiskelijoihin, opit itsestäsi ja Self-Hack-menetelmästä, rakennnat ohjaustaitojasi sekä saat fasilitoinnista sertifikaatin, jonka voit liittää cv:hesi!


Mitä fasilitaattori tekee?
Fasilitaattorin tehtävä on auttaa ryhmää harjoitteiden tekemisessä, tukea keskusteluissa, ryhmäytymisessä ja hyvän hengen luomisessa. Fasilitaattori huolehtii, että ryhmätyöskentely etenee ja ryhmä pysyy aikataulussa. Aiempaa ohjaus- tai fasilitointikokemusta ei tarvita, vaan riittää, että olet innostunut auttamaan aloittavia opiskelijoita tapahtuman aikana, luotettava ja sitoutunut toimimaan fasilitaattorina. Ryhmällä on kaksi fasilitaattoria, jotka tukevat toisiaan päivän aikana, joten yksin ei vastuuta ryhmän onnistumisesta tarvitse kantaa!


Fasilitaattorikoulutus
Järjestämme fasilitaattoreille kesän 2020 aikana kahden päivän kouluksen, jossa ensimmäisessä osallistutaan itse Self-Hackiin ja toisessa saadaan ohjausta pienryhmien fasilitointiin. Toisen koulutuspäivänä perehdytään tarkemmin fasilitaattorin tehtäviin, Self-Hack-menetelmään, sen taustoihin ja materiaaleihin, tehtävien fasilitointiin ja ryhmän ohjaukseen. Koulutuksen kesto on 5h (Self-Hack) + 5 h (fasilitaattorikoulutus), ja se järjestetään verkossa. Koulutuksen ajankohta määritellään yhdessä koulutukseen ilmoittautuneiden kanssa.


Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Riikka Franzén p. 050 347 0638 tai riikka.franzen(at)utu.fi