Siemenrahaa Satakunnan automaatio- ja ohjelmistoliiketoiminnan osaamiskeskittymän valmisteluun

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä on myöntänyt kokouksessaan (15.3.) 2 000 euron siemenrahan Satakunnan automaatio- ja ohjelmistoliiketoiminnan osaamiskeskittymän (SAS HUB) valmisteluun.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää SAS HUB -konsepti ja verkostoitumismalli
tuotteistamalla pienten ja keskisuurten automaatio- ja ohjelmistoyritysten kyvykkyydet siten, että
niistä on mahdollisuus muodostaa verkostomainen osaamiskeskittymä (Knowledge Based Platform).

SAS HUB:in keskeinen toiminta-ajatus perustuu toisiaan tukevien ja täydentävien osaamisalueiden
ja kyvykkyyksien tunnistamiseen ja niistä toiminnallisten kokonaisuuksien muodostamiseen.
Hankkeessa tarkastellaan, ja myös hyödynnetään, alustatalouskonseptien teknisessä toteutuksessa käytettyjä menetelmiä ja alustoja sekä niiden toiminta- ja toteutuslogiikkaa (ohjelmisto-, laitteisto- ja toteutustekninen näkökulma). Tavoitteena on hanketoimien avulla lisätä myös alueen yritysten digitalisaatioastetta.

SAS HUB kokoaa Satakunnan automaatio- ja ohjelmistoliiketoiminnan yritysten osaamistarjonnan yhdelle alustalle, josta automaatio- ja robotiikka-alan toimijat voivat etsiä tarvitsemiaan ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita. Hanke parantaa sekä yksittäisten yritysten, että niiden muodostaman ekosysteemin elinvoimaisuutta vahvistaen yritysten markkinointi-, verkostointi- ja liiketoimintaosaamista ja tukien startup-yritysten kasvua. Verkostomaisena toimintamallina SAS HUB yhdistää alueen yritysten osaamista, teknisiä ratkaisuja, sekä palveluja laajemmiksi tuotteistetuiksi kokonaisuuksiksi, joita markkinoidaan hankkeessa muodostettavan alustaratkaisun avulla.

Tutkimushankkeen suunnittelu on aloitettu hankkeeseen osallistuvien Porin yliopistokeskuksessa
toimivien SEINTS (Tampereen yliopiston Porin yksikkö), NOVI (Tamperen yliopiston Porin yksikkö) ja NETCOD (Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö) -tutkimusryhmien yhteistyönä tammikuussa 2021.


Lisätietoja:

varapuheenjohtaja Anne Erkkilä-Välimäki, anne.erkkila-valimaki(at)utu.fi
Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä