Siemenrahalla selvitetään akateemisten osaajien pito- ja vetovoimatekijöitä

Tutkimuksen johtoryhmä päätti yksimielisesti myöntää 10 000 euron siemenrahan akateemisten osaajien pito- ja vetovoimatekijöitä selvittävälle Poriin maistereita (POMA) -hankkeelle.

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä myöntää vuosittain siemenrahaa tukemaan yliopistokeskuksen yksiköiden välisten tutkimushankkeiden valmistelua. Kevään 2023 haussa myönnettiin 10 000 euroa Poriin maistereita (POMA) -hankkeelle.

Osaajat ovat 2000-luvulla muuttaneet etenkin pääkaupunkiseudulle, jossa korkeakoulutettujen työllisyys on tulomuuton ansiosta kasvanut 64 % (vv. 2000–2016). Korkeakoulupaikkojen lisääminen ei yksin riitä maakuntien osaajapulan ratkaisemiseen, vaan valmistuneet on saatava jäämään ja alueille on houkuteltava myös potentiaalisia muuttajia. Alueiden pito- ja vetovoima ovat keskeisiä kysymyksiä asiantuntijaorganisaatioille, TKI-toiminnalle ja akateemiselle yrittäjyydelle.

Monitieteinen POMA-hanke tarttuu Poria ja vastaavia teollisia työpaikkoja menettäneitä
alueita koskettavaan haasteeseen; miten taata alueen pito- ja vetovoima, kun se kilpailee
koulutetusta työvoimasta? Ovatko paikkariippumaton työ ja akateeminen yrittäjyys uusia mahdollisuuksia? Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välisenä yhteistyönä. Päävastuullisina tutkijoina ovat professori Antti Saloniemi (Tau SOC), projektijohtaja Katariina Yrjönkoski (TAU MAB), professori Jaana Tähtinen (TSE Pori), apulaisprofessori Kati Suomi (TSE Pori), projektitutkija Kaisa Aro (TSE Pori), professori Kirsi-Mari Kallio (TSE Pori) ja tutkijatohtori Aki Lehtivuori (TSE Pori).

Siemenraha on Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän vuosittain myöntämä rahoituskannustin yliopistokeskuksen eri yksiköiden välisille tutkimushankkeille. Siemenrahaa haetaan hakemuksella ja sen käyttö raportoidaan tutkimuksen johtoryhmälle ja tiedeyhteisölle erikseen sovittavalla tavalla. Vuoden 2023 siemenraha (10 000 €) jaettiin kokonaisuudessaan kevään hakukierroksella.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Riikka Korkiamäki
Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä
riikka.korkiamäki(at)tuni.fi, p. 050 4336299