Siemenrahalla selvitetään tekoälyn hyödyntämistä arviointiprosessissa

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä päätti myöntää 5 000 euron siemenrahan Tekoälyllä tehostettu palaute ja arviointi oppimisen tukena -hankkeelle.


​​​​​​​Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä myöntää vuosittain siemenrahaa tukemaan yliopistokeskuksen yksiköiden välisten tutkimushankkeiden valmistelua. Kevään 2024 haussa myönnettiin 5 000 euroa arviointia kehittävälle hankeaihiolle. Hankkeen tarkoituksena on automatisoida opiskelijoille annettavaa palautetta ja hyödyntää tekoälyä oppimistuotosten arvioinnissa opettajan tukena.

Tekoäly, erityisesti laajat kielimallit, mahdollistavat yksilöidyn, oikeudenmukaisen, opiskelijan oppimista edistävän ohjauksen ja palautteenannon. Käytännön toteutus vaatii kuitenkin kehitystoimenpiteitä niin teknisen toteutuksen kuin toimintakulttuurinkin osalta. Menetelmät ja tavat, joilla tekoälyä voidaan hyödyntää opettajan rinnalla tai jopa korvaajana tehtävien palautteiden antajana ja arvioijana selvitetään soveltavan tutkimuksen keinoin korkeakouluopetuksen kontekstissa.

Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välisenä yhteistyönä. Päävastuullisina tutkijoina ovat yliopisto-opettaja Anu Ikonen-Kullberg (TSE Pori), yliopisto-opettaja Krista Sorri (Tau MAB) ja yliopistonlehtori Anu Suominen (Tau MAB).

Siemenraha on Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän vuosittain myöntämä rahoituskannustin yliopistokeskuksen eri yksiköiden välisille tutkimushankkeille ja tutkimusyhteistyötä edistäville toimille. Siemenrahaa haetaan hakemuksella ja sen käyttö raportoidaan tutkimuksen johtoryhmälle ja tiedeyhteisölle erikseen sovittavalla tavalla. Vuoden 2024 siemenraha (5 000 €) jaettiin kokonaisuudessaan kevään hakukierroksella.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Kirsi-Mari Kallio
Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä
kirsi-mari.kallio(at)utu.fi