Tutkimuksessa selvitetään Venatorin toiminnan hiipumisen vaikutuksia Meri-Porissa

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä on myöntänyt 2 000 euron siemenrahan Tehtaan valoista vihreään siirtymään -hankkeelle.

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä on myöntänyt 2 000 euron siemenrahan Tehtaan valoista vihreään siirtymään -hankkeelle, jossa tutkitaan Venatorin pigmenttitehtaan toiminnan hiipumisen vaikutuksia alueen ihmisten elinympäristöihin, hyvinvointiin sekä alueen sosiaaliseen ja kulttuuriseen elinvoimaan. Hankkeen toteuttavat Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiskuntatieteilijät ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman maisemantutkimuksen oppiaine.

Meri-Porin alueella vuosikymmeniä toimineen pigmenttitehtaan (nyk. Venator) toiminnan hiipuminen on vaikuttanut alueen ihmisten elämään monin eri tavoin. Luonnon ja teollisuuden välinen suhde on Meri-Porin alueella ollut jännitteinen. Tehdastoiminnan hiipuessa alueelle on pyritty kehittämään uutta
työllisyyttä lisäävää teollisuustoimintaa, jota on julkisessa keskustelussa kritisoitu alueen ainutlaatuisen luonnon säilyttämisen kannalta. Teollisuuden vetäytyminen alueelta voi luoda uusia merkityksiä ihmisen ja luonnon väliselle suhteelle. Se voi kannustaa myös toiminnan keskittämistä vihreään siirtymään, kuten Venatorin alueen uusiokäyttöön ja vihreiden teknologioiden kehittämiseen.

Tehtaan valoista vihreään siirtymään -hanke toteutetaan monitieteisenä empiirisenä tapaustutkimuksena; esimerkkinä paikallisesta teollisesta, sosiokulttuurisesta ja ekologisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista. Tarkastelun fokuksessa on Meri-Porin alue systeemisen muutoksen, elinkaaren, sukupolvisuuden sekä arjessa eletyn hyvinvoinnin ja sen ehtojen näkökulmasta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun tutkijoiden kanssa ja hyödynnetään jo olemassa olevia suhteita Britanniaan (Kent, professori Strangleman) ja itäisen Viron deindustrialisaation tutkimukseen (Dr. Grisakov). Hankkeessa kehitetään luovia ja osallistavia aineistonkeruun ja yhteiskehittämisen menetelmiä, esimerkiksi valokuva-aineistoon pohjautuvaa muistelutyön menetelmää.

Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja alueen asukkaita osallistaen. Hankkeen aikana luodaan yhteistyörakenne eri ikäisten asukkaiden osallistamiseksi kulttuuri- ja yhteiskuntasuunnitteluun ja sen vaikutusten arviointiin.

Siemenraha on Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän vuosittain myöntämä rahoituskannustin yliopistokeskuksen eri yksiköiden välisille tutkimushankkeille. Siemenrahaa haetaan hakemuksella. Tutkimuksen johtoryhmä teki päätöksen kokouksessaan 27.9.2021.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anne Erkkilä-Välimäki, anne.erkkila-valimaki(at)utu.fi
puheenjohtaja
Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä